next up previous
Next: Exemple Up: Lucrul cu directoare Previous: rewinddir

dirfd

Functia dirfd este folosite pentru a face conversia dintr-un stream director intr-un descriptor in cadrul tabelei de descriptori, dar utilitatea unui astfel de descriptor este limitata. Sintaxa de apel este

#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>

int dirfd (DIR *dir);Razvan Adrian Deaconescu 2005-10-01