next up previous
Next: Controlul terminalului Up: Operatii de intrare/iesire (I/O) Previous: dirfd

Exemple

Vom prezenta in continuare doua exemple care sa reflecte utilizarea operatiilor sincrone si a celor de lucru pe directoare.

Primul exemplu este o versiune simplificata a utilitarului cat (denumit mycat).

/*
 * mycat.c - versiune simplificata a utilitarului cat pentru afisarea
 *      continutului unui fisier
 */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>

#define BUF_SIZE   1024     /* dimensiunea buffer-ului */

int main (int argc, char **argv)
{
    int fd;          /* descriptorul de fisier */
    char buf[BUF_SIZE];    /* buffer pentru citire */
    int n_bytes;        /* contorul pentru octeti cititi */

    /*
     * trebuie sa avem un singur argument din linie de comanda:
     * numele fisierului care dorim sa-l afisam
     */
    if (argc != 2) {
        fprintf (stderr, "Numar necorespunzator de argumente.\n");
        exit (EXIT_FAILURE);
    }

    /* deschidem fisierul cu numele primit ca parametru */
    fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    if (fd < 0) {
        perror ("open");
        exit (EXIT_FAILURE);
    }

    /*
     * citim din fisier in ciclu infinit; ne oprim atunci cand
     * am atins sfarsitul fisierului
     */
    while (1) {
        n_bytes = read (fd, buf, BUF_SIZE);
        if (n_bytes < 0) {
            perror ("read");
            exit (EXIT_FAILURE);
        }

        /* am atins sfarsitul fisierului */
        if (n_bytes == 0)
        break;

        /*
         * afisam buffer-ul la iesirea standard; afisam cati
         * octeti am citit
         */
        write (STDOUT_FILENO, buf, n_bytes);
    }

    close (fd);/* inchidem fisierul */

    return 0;
}

Cel de-al doilea exemplu este o versiune simplificata a utilitarului ls (denumit myls).

/*
 * myls.c - versiune simplificata a utilitarului ls pentru afisarea
 *     continutului unui director
 */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>
#include <unistd.h>

int main (int argc, char **argv)
{
    DIR *dir;        /* structura pentru stream-ul director */
    struct dirent *dirent;  /* intrarea dintr-un director */

    /*
     * verificam numarul de argumente din linia de comanda;
     * daca nu avem nici un argument (argc == 1) atunci
     * se va afisa continutul directorului curent (".")
     * daca avem un argument atunci acesta va fi directorul
     * al carui continut il vom afisa;
     * daca avem mai multe argumente se considera eroare
     */
    switch (argc) {
    case 1:
        dir = opendir (".");
        if (dir == NULL) {
            perror ("opendir");
            exit (EXIT_FAILURE);
        }
        break;

    case 2:
        dir = opendir (argv[1]);
        if (dir == NULL) {
            perror ("opendir");
            exit (EXIT_FAILURE);
        }
        break;

    default:
        fprintf (stderr, "Numar necorespunzator de argumente.\n");
        exit (EXIT_FAILURE);
    }

    /*
     * avem directorul deschis si incepem sa citim toate intrarile
     * din cadrul acestuia si sa le afisam la iesirea standard;
     * ne oprim in momentul in care citim NULL, adica am ajuns
     * la sfarsitul stream-ului director
     */
    while (1) {
        dirent = readdir (dir);
        if (dirent == NULL) /* am ajuns la sfarsit */
            break;

        /* afisam informatia la iesirea standard */
        write (STDOUT_FILENO, dirent->d_name, strlen (dirent->d_name));
        write (STDOUT_FILENO, "\n", 1);
    }

    closedir (dir);

    return 0;
}Razvan Adrian Deaconescu 2005-10-01