next up previous
Next: dirfd Up: Lucrul cu directoare Previous: readdir

rewinddir

Functia rewinddir este folosita pentru a se intoarce la inceputul stream-ului de director. Sintaxa de apel este

#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>

void rewinddir (DIR *dir);Razvan Adrian Deaconescu 2005-10-01