next up previous
Next: rewinddir Up: Lucrul cu directoare Previous: closedir

readdir

Functia readdir este folosita pentru a citi informatii despre continutul unui director. Sintaxa de apel este

#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>

struct dirent *readdir (DIR *dir);

Functia intoarce un pointer la o structura struct dirent (directory entry). Aceasta reprezinta urmatoarea intrare in cadrul stream-ului de director indicat de dir. Functia intoarce NULL cand s-a ajuns la sfarsit sau in caz de eroare. Structura struct dirent are formatul (simplificat) de mai jos:

struct dirent {
    unsigned char   d_type;    /* type of file */
    char        d_name[256];  /* filename */
}

Campul d_type indica tipul intrarii din director. Acesta poate avea una din valorile:

   DT_BLK   - fisier de tipul block device
   DT_CHR   - fisier de tipul character device
   DT_DIR   - director
   DT_FIFO  - FIFO (pipe cu nume)
   DT_LNK   - link simbolic
   DT_REG   - fisier obisnuit (regular file)
   DT_SOCK  - socket
   DT_UNKNOWN - tip necunoscutRazvan Adrian Deaconescu 2005-10-01