next up previous
Next: readdir Up: Lucrul cu directoare Previous: opendir

closedir

Functia closedir este folosita pentru a inchide un stream pentru un director. Sintaxa de apel este

#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>

int closedir (DIR *dir);Razvan Adrian Deaconescu 2005-10-01