next up previous
Next: closedir Up: Lucrul cu directoare Previous: Lucrul cu directoare

opendir

Functia opendir este folosita pentru a deschide un stream pentru un director. Stream-ul este pozitionat la prima intrare din director. Sintaxa de apel este

#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>

DIR *opendir (const char *name);

name este numele directorului care se incearca a fi deschis; se intoarce un pointer la stream-ul de director, sau NULL in caz de eroare.Razvan Adrian Deaconescu 2005-10-01