User Tools

Site Tools


tutorials:swftools

[http://www.swftools.org SWF Tools] este o colecţie de utilitare care permit manipularea şi crearea de fişiere SWF.

Pentru cei grăbiţi

Pentru cei care se grăbesc, paşii care trebuie urmaţi sunt:

 1. descărcarea şi instalarea swftools; site-ul de download este [http://www.swftools.org/download.html acesta]
 2. adăugarea directorului de instalare la variabila de mediu <tt>PATH</tt> (<tt>My Computer→Properties→Advanced→Environment Variable</tt>)
 3. conversia din PDF în SWF:<pre>pdf2swf filename.pdf -o tmp.swf</pre>
 4. adăugarea unui viewer:<pre>swfcombine -o output_filename.swf “D:\Software\swftools\swfs\simple_viewer.swf” viewport=tmp.swf</pre>calea <tt>D:\Software\swftools\</tt> este calea către directorul de instalare de pe sistemul meu; trebuie înlocuită cu calea proprie de instalare; <tt>tmp.swf</tt> este fişierul SWF obţinut la pasul anterior
 5. generarea unui fişier HTML care să permită vizualizarea paginilor din fişierul PDF în format navigabil:<pre>swfdump –html output_filename.swf > output_filename.html</pre><tt>output_filename.swf</tt> este numele fişierului SWF obţinut la pasul anterior

Instalare SWF Tools

Pentru instalare trebuie obţinute pachetul asociat din pagina de [http://www.swftools.org/download.html download] a SWF Tools. Directorul de instalare include utilitarele incluse în SWF Tools, şi un set de directoare specifice:

<pre>
D:\Software\swftools>dir /b
font2swf.exe
fonts
gif2swf.exe
jpeg2swf.exe
pdf2swf.exe
png2swf.exe
python
swfbbox.exe
swfc.exe
swfcombine.exe
swfdump.exe
swfextract.exe
swfs
swfstrings.exe
wav2swf.exe
</pre>

Pentru o utilizare facilă, se recomandă adăugarea căii către aceste executabile în PATH. Pe Windows, acest lucru se realizează accesând click dreapta My Computer→Properties→Advanced→Environment Variables şi configurarea variabilei Path:

<pre>
c:\program files\imagemagick-6.3.4-q16;C:\Program Files\MiKTeX 2.6\miktex\bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;D:\Software\swftools
</pre>

În acest fel veţi avea acces la utilitarele care vin cu SWF Tools:
<pre>
D:\>pdf2swf
Usage: pdf2swf [Options] input.pdf [-o output.swf]

Basic options:
-p –pages=range Convert only pages in range
[…]
</pre>

Creare pagina HTML/SWF dintr-un fişier PDF

SWF Tools poate fi utilizat pentru crearea unei pagini web care să permită citirea unui text aflat iniţial în format PDF. Se presupune că aveţi acces la un fişier .pdf.

Crearea fişierului SWF

Primul pas îl constituie crearea unui fişier SWF din fişierul PDF. Acest lucru se realizează cu ajutorul comenzii pdf2swf:

<pre>
D:\>pdf2swf “Masuri preventive.pdf” NOTICE Output filename not given. Writing to Masuri preventive.swf
NOTICE Adding D:\software\swftools\fonts to font directories
Title: Microsoft Word - 10 - Masuri preventive pentru buna intretinere a unei retele.doc
Author: Razvan
Creator: PScript5.dll Version 5.2
Producer: GPL Ghostscript 8.15
CreationDate: 20070810150253
ModDate: 20070810150253
Pages: 7
Linearized: no
Encrypted: no
NOTICE processing PDF page 1 (612×792:0:0) (move:0:0)
NOTICE processing PDF page 2 (612×792:0:0) (move:0:0)
NOTICE processing PDF page 3 (612×792:0:0) (move:0:0)
NOTICE processing PDF page 4 (612×792:0:0) (move:0:0)
NOTICE processing PDF page 5 (612×792:0:0) (move:0:0)
NOTICE processing PDF page 6 (612×792:0:0) (move:0:0)
NOTICE processing PDF page 7 (612×792:0:0) (move:0:0)
NOTICE SWF written
<pre>

Se va observă că s-a general fişierul Masuri preventive.swf

<pre>
D:\>dir /b
[..]
Masuri preventive.pdf
Masuri preventive.swf
[..]
</pre>

Se poate preciza numele fişierului de ieşire prin transmiterea opţiunii -o:

<pre>
D:\>pdf2swf “Masuri preventive.pdf” -o tmp.swf
[…]
</pre>

Crearea fişierului SWF cu posibilitate de browsing

Dacă s-ar obţine un fişier HTML care să permită folosirea fişierului SWF generat anterior, nu ar exista o facilitate de navigare prin paginile documentului. Există un timp de citire, după care se realizează trecerea automată la pagina următoare.

Pentru a adăuga posibilitatea de navigare a documentului în browser trebuie realizată legarea cu un viewer (linking a viewer). Un exemplu de viewer este simple_viewer.swf existent în subdirectorul swfs al directorului de instalare SWF Tools:

<pre>
D:\Software\swftools>cd swfs

D:\Software\swftools\swfs>dir
Volume in drive D has no label.
Volume Serial Number is 581B-F34A

Directory of D:\Software\swftools\swfs

07/24/2007 12:45 PM <DIR> .
07/24/2007 12:45 PM <DIR> ..
07/24/2007 12:45 PM 12,080 default_loader.swf
07/24/2007 12:45 PM 510 default_viewer.swf
07/24/2007 12:45 PM 371 keyboard_viewer.swf
07/24/2007 12:45 PM 126 PreLoaderTemplate.swf
07/24/2007 12:45 PM 510 simple_viewer.swf
07/24/2007 12:45 PM 12,080 swft_loader.swf
07/24/2007 12:45 PM 11,244 tessel_loader.swf

       7 File(s)     36,921 bytes
       2 Dir(s)   711,135,232 bytes free

</pre>

Legarea viewer-ului la fişierul SWF pentru a obţine un fişier SWF navigabil (browseable), se realizează cu ajutorul comenzii swfcombine:

<pre>
D:\>swfcombine -o masuri_browse.swf “D:\Software\swftools\swfs\simple_viewer.swf” viewport=tmp.swf
</pre>

Creare fişier HTML

De obicei, fişierul SWF va fi folosit pentru a fi urmărit într-un browser. Pentru aceasta, va trebui să includem fişierul SWF într-o pagină HTML. Pentru aceasta, vom folosi comanda swfdump:

<pre>
D:\>swfdump –html masuri_browse.swf > masuri.html
</pre>

Vizualizare prin browser

Va trebui să copiaţi pe un sistem cu server web fişierele SWF şi HTML (în cazul de faţă masuri_browse.swf şi masuri.html). Veţi accesa URL-ul asociat fişierului HTML şi veţi putea naviga prin document folosind cele două săgeţi care vă apar în colţul din stânga sus.

tutorials/swftools.txt · Last modified: 2009/08/02 22:45 by razvan