User Tools

Site Tools


Sidebar

school:uso:labs:shell_scripting_2

Laborator shell scripting - partea a 2-a

Elemente importante

 • variabile de mediu
 • source
 • globbing
 • find
 • expresii regulate
 • grep
 • sort, uniq
 • read
 • sed
 • awk

Seturi de task-uri

variabile de mediu, source

Intrați în directorul lab12/ex01/

Tutorial

 • Rulați comenzile de mai jos pentru afișarea valorii variabilelor de mediu PATH și HOME:

echo_path_echo_home}

 • Rulați comenzile de mai jos pentru inițializarea și afișarea unei variabile (nu folosiți spații înainte sau după caracterul egal (=)):

alfanumeric_echo_my_var}

 • Urmăriți conținutul scriptului show_var.sh:

cat_show_var.sh}

 • Rulați scriptul:

show_var.sh}

 • Doar varibilele de mediu sunt propagate la procesele copil. Folosiți export:

show_var.sh}

Enunț

Creați un script update_path.sh care să actualizeze variabila de mediu PATH cu directorul bin/ din home-ul utilizatorului curent. Rulați scriptul pentru a actualiza valoarea variabilei în shell-ul curent.

Pași ajutători

 • Actualizați variabila de mediu PATH cu directorul /opt/bin. Afișați valoarea variabilei.
 • Creați un script update_path.sh care să actualizeze variabila de mediu PATH cu directorul bin/ din home-ul utilizatorului curent. Folosiți export pentru exportarea variabilei.
 • Rulați scriptul și afișați valoarea variabilei PATH. De ce nu se modifică valoarea?
 • Folosiți source pentru a rula scriptul. Afișați valoarea variabilei PATH.

find, globbing

 • Intrați în directorul lab12/ex02/.

Tutorial

 • Comanda 'find' afișează ierahia unui director. Dacă directorul lipsește se consideră implicit directorul curent (.). Rulați comanda de mai jos pentru a afișa intrările din ierarhia curentă (.):

find_._find}

 • Rulați comanda de mai jos pentru a afișa fișierele din ierahia curentă:

find_-type_f}

 • Caracterul star (*) este folosit pentru a reprezenta orice șir de caractere (de la caracterul vid până la șirul infinit). Rulați comanda de mai jos pentru a afișa fișierele cu extensia .conf din /etc/.

conf}

Enunț

 • Folosiți find pentru a identifica fișierele cu drept de execuție care nu au extensia .sh aflate în subdirectoarele directorului lab12/ex02/.

Pași ajutători

 • Folosiți find pentru a afișa ierarhia din subdirectoare. (Hint: -mindepth)
 • Folosiți find pentru a afișa fișierele din ierarhia din subdirectoare cu extensia .sh. (Hint: -name, -type)
 • Folosiți find pentru a afișa fișierele din ierarhia din subdirectoare care nu au extensia .sh. (Hint: OPERATORS în pagina de manual)
 • Folosiți find pentru a afișa fișierele din ierarhia din subdirectoare cu drept de execuție care nu au extensia .sh. (Hint: -perm)

find, shell expansion

 • Intrați în directorul lab12/ex03/.

Tutorial

 • Construcția ${parameter%word} (descrisă și aici) permite eliminarea din variabila descrisă de parameter a porțiunii finale descrisă de șirul word. Rulați exemplele de mai jos:

var_ana_are_mere_echo_var_mere_var_a.c.bak_echo_var_.bak_var_nebuchadnezzar_echo_var_d}

Enunț

 • Folosiți find și cp pentru a crea copii de lucru ale fișierelor de configurare de distribuție din ierarhia lab12/ex03/horde/. Fișierele de distribuție au extensia .dist (de exemplu conf.php.dist); o copie de lucru este un fișier fără extensia .dist (de exemplu: conf.php).

Pași ajutători

 • Folosiți find pentru a afișa fișierele cu extensia .dist din ierahia lab12/ex03/horde/. (Hint: -type, -name)
 • Folosiți for, find și ls -l pentru a afișa informații complete despre fișierele de mai sus.
 • Inițializați variabila MY_FILE la valoarea conf.php.dist. Folosiți echo și construcția ${parameter%word} pentru a afișa valoarea variabilei MY_FILE fără extensia .dist.
 • Folosiți for, find și cp pentru a crea copii de lucru ale fișierelor de mai sus.

read

 • Intrați în directorul lab12/ex04/.

Tutorial

 • Comenzile head și tail permit, respectiv, eliminarea ultimelor linii și a primelor linii dintr-un fișier. Rulați comenzile de mai jos:

head_-n_-1_numbers.txt_tail_-n_2_numbers.txt_head_-n_-3_numbers.txt_tail_-n_2_numbers.txt}

 • Comanda read permite parsarea unui șir primit la intrare folosind spații albe ca separator implicit:

(read v1 v2 v3 v4; echo "$v1 # $v2 # $v3 # $v4") echo "alfa beta gamma delta" | (read v1 v2; echo "$v1 # $v2") }

 • În general, read este folosit împreună cu while pentru a citi un întreg fișier.

while read num string; do echo "$string ## $num"; done }

Enunț

Pornind de la catalogul din fișierul catalog.csv, creați scriptul select_7.sh care să afișeze numele și grupa celor care au nota mai mare sau egală cu 7.

Pași ajutători

 • Creați scriptul select_7.sh și folosiți tail pentru a afișa toate liniile mai puțin prima linie (linia de antet). (Hint: -n +N)
 • Actualizați în cadrul scriptului variabila IFS pentru ca read să folosească pe post de separator caracterul virgulă (,). (Hint: detalii aici sau în pagina de manual a Bash - căutare după “Word splitting”)
 • Folosiți tail, while și read pentru a afișa doar numele și grupa studenților din fișierul catalog.txt, separate prin caracterul două puncte (:).
 • Folosiți if pentru a selecta studenții care au nota mai mare sau egală cu 7.

grep, here document

 • Intrați în directorul lab12/ex05/.

Tutorial

 • Comanda grep este folosită pentru a selecta liniile ce conțin un anumit șablon (expresie regulată):

grep_ana_names.txt_grep_a._a_names.txt}

 • Argumentul -v (revert selection) va selecta liniile ce nu conțin un anumit șablon:

grep_-v_an_names.txt}

Enunț

Creați un script ssl_update.sh care să adauge opțiunea de redirectare HTTPS în cadrul unui fișier de tip vhost pentru Apache. Adăugați opțiunea de mai jos la sfârșitul directivei <VirtualHost> din cadrul fișierului vhost.conf:

ifmodule}

Pași ajutători

 • Creați scriptul ssl_update.sh.
 • Folosiți grep pentru a afișa toate liniile mai puțin linia de încheiere a directivei vhost (</VirtualHost>) (Hint: -v). Stocați rezultatul în fișierul vhost_new.conf.
 • Folosiți un here document pentru a adăuga setul de directive de mai sus la sfârșitul fișierului vhost_new.conf.
 • Completați here document-ul pentru a adăuga inclusiv forma de încheiere a directivei (</VirtualHost>).

variabile, source, sed

 • Intrați în directorul lab12/ex06/.

Tutorial

 • Comanda mail permite transmiterea unui e-mail. În mod obișnuit se specifică subiectul și destinatarul. Comanda de mai jos trimite mesajul “Say hello to my little friend” cu subiectul “Hello” utilizatorului student:

mail -s "Hello" student }

 • Utilitarul sed (stream editor) permite efectuarea a diverse operații pe un fișier la nivel de linie. În mod uzual este folosit pentru a substitui un șablon (expresie regulată) cu un șir:

g_names.txt}

 • Pentru a concatena mai multe prelucrări sed folosiți -e:

g_names.txt}

Enunț

 • Creați scriptul my_send_mail.sh care trimite un e-mail cu un mesaj personalizat pornind de la un template-ul mail_template.txt și fișierul de configurare config. Fișierul de configurare specifică variabilele folosite de script:
  • SUBJECT - subiectul mesajul;
  • DEST_ADDRESS - destinatarul;
  • celelalte variabile reprezintă informații de substituit în template.

Pași ajutători

 • Creați scriptul my_send_mail.sh în cadrul căruia afișați valoarea variabilei SUBJECT din fișierul config. (Hint: folosiți source)
 • Folosiți sed pentru a substitui șirul dest_name} din mail_template.txt cu Daniel.
 • Folosiți sed pentru a substitui șirul dest_name} din mail_template.txt cu valoarea variabilei DEST_NAME din fișierul config.
 • Completați scriptul my_send_mail.sh pentru a trimite un e-mail cu un mesaj personalizat pornind de la un template-ul mail_template.txt și fișierul de configurare config.

grep, sed

 • Intrați în directorul lab12/ex07/.

Tutorial

 • Utilitarul grep folosește un șablon (expresie regulată) pentru selectarea liniilor. Caracterele căciulă (^) și dolar ($) se potrivesc, respectiv, cu începutul și sfârșitul unei linii:

grep_ana_nonsense.txt_grep_ana_nonsense.txt_grep_ana_nonsense.txt}

 • Argumentul -i al utilitarului sed permite modificarea “in place” a unui fișier:

g_nonsense.txt.old_ls_nonsense.txt}

Enunț

 • Fișierul svn.passwd conține linii de forma username: password folosite pentru autentificare în Subversion. Creați scriptul update_svn_passwd.sh care actualizează fișierul cu parole:
  • scriptul primește două argumente: numele de utilizator (username) și parola (password);
  • dacă numele de utilizator există se actualizează (substituie) parola;
  • dacă numele de utilizator nu există se adaugă parola.

Pași ajutători

 • Creați scriptul update_svn_passwd.sh care primește doi parametri și îi afișează.
 • Folosiți grep pentru a extrage din fișierul svn.passwd linia asociată numelui de utilizator primit ca prim argument. ((Hint: ^, $1)
 • Afișați yes sau no după cum numele de utilizator primit ca prim argument se gasește în fișierul svn.passwd. (Hint: $?)
 • În cazul în care numele de utilizator primit ca argument nu se găsește în fișierul svn.passwd adăugați linia $username: $password la sfârșitul fișierului. ($username este primul argument, iar $password este al doilea argument) (Hint: echo, »)
 • În cazul în care numele de utilizator primit ca argument se găsește în fișierul svn.passwd, actualizați linia asociată. (Hint: sed, \1, -i)

grep, expresii regulate

 • Intrați în directorul lab12/ex08/.

Tutorial

 • Expresiile regulate utilizate de grep folosesc caractere care au rol special (^, $, *, +, .). Pentru a putea fi folosite cu rol de caracter ASCII se citează folosind backslash (\):

grep "run*for" echo -e "run*for*it \n runforit" | grep "run\*for" }

 • grep selectează linii care conțin un șir descris printr-o expresie regulată. Pentru a extrage un cuvânt se folosește -w sau construcția \< .. \>:

grep "ana" echo -e "anaconda \n ana are mere \n roxana" | grep -w "ana" echo -e "anaconda \n ana are mere \n roxana" | grep "\<ana\>" }

Enunț

Folosiți grep pentru a selecta alias-urile cu destinația de forma nume.prenume@gmail.com din fișierul aliases. Intrările din fișierul aliases se consideră de forma alias: destinație.

Pași ajutători

 • Folosiți grep pentru a selecta liniile ce conțin șirul gmail.
 • Folosiți grep pentru a selecta liniile ce conțin șirul gmail.com. (Hint: folosiți \ pentru citare)
 • Folosiți grep pentru a selecta liniile ce conțin cuvântul gmail.com. (Hint: \< și \>)
 • Folosiți grep pentru a selecta liniile ce conțin cuvântul gmail.com în destinație. (Hint: dacă folosiți + acesta trebuie citat cu \ pentru a avea rol în expresia regulată - unul sau mai multe caractere)
 • Folosiți grep pentru a selecta liniile ce conțin șirul-cuvânt nume.prenume@gmail.com în destinație. (Atenție: intrarea ce conține j.r.r.tolkien@gmail.com este invalidă)

grep, awk, sort, uniq

 • Dificultate sporită
 • Intrați în directorul lab12/ex09/.

Tutorial

 • Utilitarul awk' permite manipulări avansate ale unui fișier la nivel de linie. Sintaxa este similară cu cea a limbajului C. Poate fi folosit ca o versiune avansată a comenzilor read și cut (pentru parsarea intrării). Argumentul -F permite precizarea separatorului:

awk -F '[ \t]+' '{ print "nume:", $1, "prenume", $2; }' cat /etc/passwd | awk -F ':' '{ print "nume:", $1, "home:", $6; }' }

 • Utilitarul sort sortează liniile de la intrare. Este folosit de obicei în conjuncție cu uniq:

sort cat lista2.txt | sort | uniq }

Enunț

 • Fișierul sent_mail.txt conține mesaje trimise de un utilizator. Creați un script dest_sort.sh care sortează mesajele trimise de un utilizator după destinatari; se vor afișa adresa de e-mail a destinatarului și numărul de mesaje transmise de acesta.

Pași ajutători

 • Creați scriptul dest_sort.sh și folosiți grep pentru a extrage din fișierul sent_mail.txt liniile care specifică destinatarul (liniile care încep cu To:).
 • Folosiți înlănțuirea comenzilor (|) și awk pentru a extrage doar adresa de e-mail a primului destinatar. (Hint: folosiți < și > ca separatori; vor exista excepții dar sunt tolerabile)
 • Folosiți înlănțuirea comenzilor și grep pentru a elimina liniile albe (liniile care conțin doar spații sau caractere TAB sau care nu conțin nimic).
 • Folosiți înlănțuirea comenzilor (|) și sort pentru a sorta adresele de e-mail ale destinatarilor.
 • Folosiți înlănțuirea comenzilor (|) și uniq pentru a “uniciza” adresele de e-mail ale destinatarilor cu afișarea numărului de apariții ale acestora. (Hint: -c)
 • Folosiți înlănțuirea comenzilor (|) și sort pentru a sorta adreselele de e-mail după numărul de apariții ale acestora .(Hint: -r, -n)

grep, awk, sort, uniq

 • Dificultate sporită
 • Intrați în directorul lab12/ex10/.

Enunț

 • Fișierul sent_mail.txt conține mesaje trimise de un utilizator. Creați un script dest_sort.sh care script care sortează mesajele trimise de un utilizator în funcție de data la care au fost transmise; se vor afișa data de transmitere a mesajului și numărul de mesaje transmise la acea dată.

Pași ajutători

 • Creați scriptul date_sort.sh și folosiți grep pentru a extrage din fișierul sent_mail.txt liniile care specifică data (liniile care încep cu Date:).
 • Folosiți înlănțuirea comenzilor (|) și awk pentru a extrage doar data de transmitere a mesajului. (Hint: se presupune data în formatul Day, DD Mon YYYY - adică 4 cuvinte separate prin spațiu)
 • Folosiți înlănțuirea comenzilor (|) și sort pentru a sorta datele mesajelor.
 • Folosiți înlănțuirea comenzilor (|) și uniq pentru a “uniciza” datele mesajelor cu afișarea numărului de apariții ale acestora (Hint: -c)
 • Folosiți înlănțuirea comenzilor (|) și sort pentru a sorta datele mesajelor după numărul de apariții ale acestora (Hint: -r, -n)

Idei pentru shell scripting 1

 • script care copiază un set de fișire în home-ul unor utilizatori primiți ca argument pe sistemul local și schimbă owner-ul acestora
 • adăugarea unei chei publice pe un sistem la distanță într-un one liner
 • script care copiază un fișier pe mai multe sisteme din rețeaua locală (poate integrat cu mdns)

Extra

 • copierea unei ierarhii (doar fișierele cu extensia .php.dist împreună cu directoarele asociate)
 • gestiunea unei adrese electronice (address book)
school/uso/labs/shell_scripting_2.txt · Last modified: 2020/07/20 09:16 (external edit)