User Tools

Site Tools


contrib:lurker

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

contrib:lurker [2010/02/21 17:33]
alexj created
contrib:lurker [2020/07/20 09:16]
Line 1: Line 1:
-= Instalare Lurker (arhivare și căutare liste de discuții)= 
- 
-== Instalare pe Debian/Ubuntu == 
-**sudo apt-get install lurker** 
- 
-Note: 
-* Posibile probleme de dependență cu pachete python pe versiuni mai vechi de Debian 
- 
-Fișiere de editat: 
-///etc/lurker/lurker.conf//  
-- configurări generale 
-///etc/lurker/lurker.conf.local//  
-- configurat fiecare lista din Mailman ce se dorește a fi indexată 
- 
-Note: 
-* /var/lib/lurker trebuie să fie writable de câtre www-data 
- 
-Comenzi necesare: 
-* mailman2lurker - arhivare listă de discuții 
-* lurker-regenerate - indexare arhivă 
-* lurker-prune  
-   
- 
- 
  
contrib/lurker.txt · Last modified: 2020/07/20 09:16 (external edit)