User Tools

Site Tools


Sidebar

contrib:lurker

This is an old revision of the document!


= Instalare Lurker (arhivare și căutare liste de discuții)=

Instalare pe Debian/Ubuntu

sudo apt-get install lurker

Note: * Posibile probleme de dependență cu pachete python pe versiuni mai vechi de Debian

Fișiere de editat: /etc/lurker/lurker.conf - configurări generale /etc/lurker/lurker.conf.local - configurat fiecare lista din Mailman ce se dorește a fi indexată

Note: * /var/lib/lurker trebuie să fie writable de câtre www-data

Comenzi necesare: * mailman2lurker - arhivare listă de discuții * lurker-regenerate - indexare arhivă * lurker-prune

contrib/lurker.1266766413.txt.gz · Last modified: 2010/02/21 17:33 by alexj