next up previous
Next: more/less Up: Comenzi utile Unix Previous: su

touch

permite actualizarea datei ultimei accesari (modificari) la data curenta

razvan@ragnarok:~/mydocs/simple_dir$ ls
razvan@ragnarok:~/mydocs/simple_dir$ touch simple_file.txt
razvan@ragnarok:~/mydocs/simple_dir$ ls -l
total 0
-rw-r--r--  1 razvan razvan 0 Sep  8 20:13 simple_file.txt
razvan@ragnarok:~/mydocs/simple_dir$ touch simple_file.txt
razvan@ragnarok:~/mydocs/simple_dir$ ls -l
total 0
-rw-r--r--  1 razvan razvan 0 Sep  8 20:14 simple_file.txt
razvan@ragnarok:~/mydocs/simple_dir$

se observa crearea fisierului in urma primei folosiri a comenzii touch si apoi schimbarea datei ultimei actualizari dupa cea de-a doua folosire.Razvan Adrian Deaconescu 2005-10-01