next up previous
Next: touch Up: Comenzi utile Unix Previous: cat

su

permite schimbarea utilizatorului pentru terminalul curent;

razvan@ragnarok:~$ su
Password:

razvan@ragnarok:~$ su -
Password:

sunt echivalente (permit schimbarea utilizatorului in root)Razvan Adrian Deaconescu 2005-10-01