User Tools

Site Tools


Sidebar

school:organizare-diploma

This is an old revision of the document!


= Organizarea proiectului de diplomă =

Folosim interschimbabil noțiune de proiect de diplomă sau proiect de licență.

În general, proiect de diplomă se referă la proiect în ansamblul său (idee, proces, obiective, cod sursă, lucrare). Livrabilul final, documentul care va fi furnizat comisiei îl vom numi lucrare de diplomă sau lucrare de licență.

* Lucrarea este a voastră. Voi trebuie să fiți convinși de ceea ce faceți. * Trebuie să motivați alegerile făcute, între ce ați optat. În general insistat pe răspunsul la întrebarea “De ce?” * Nu reinventați roata, folosiți tot ceea ce există. Proiectul vostru trebuie să aducă un plus domeniului, nu să refacă ceva existent fără să fie clari diferențiatorii. * Folosiți un repository Git pentru dezvoltarea proiectului. Puteți folosi GitHub, GitLab, BitBucket, beneficiind și de wiki (pentru documentație tehnică) și de issue tracker (pentru plasarea problemelor pe care le veți rezolva). * Folosim un document Google Drive pentru a centraliza informații interne și orice fișiere de suport pentru lucrul la proiectul de diplomă. * Când aveți orice problemă/neajuns, notați-o, altfel există riscul să o uitați. O puteți plasa ca issue pe issue tracker, nota pe wiki sau pe Google Drive. * Când lucrați la proiect folosind Git creați commit-uri mici și dese. Urmăriți și indicațiile de pe ROSEdu Techblog: http://techblog.rosedu.org/git-good-practices.html http://techblog.rosedu.org/git-is-the-answer-1.html http://techblog.rosedu.org/git-is-the-answer-2.html http://techblog.rosedu.org/git-is-the-answer-3.html

school/organizare-diploma.1457080018.txt.gz · Last modified: 2016/03/04 10:26 by razvan