User Tools

Site Tools


fun:expresii_aj

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
fun:expresii_aj [2011/12/11 16:52]
razvan created
fun:expresii_aj [2012/05/07 10:41]
razvan
Line 1: Line 1:
-= Expresii Alex Juncu =+= Expresii AJ =
  
 * Daaaa! * Daaaa!
 * Bă, n-ai cum! * Bă, n-ai cum!
 * (trist, obosit, pe o voce joasă) Hello! * (trist, obosit, pe o voce joasă) Hello!
 +* (obosit) Ce faci? (cu un accent prelungit pe ultima vocală "ci")
 +* Rili?
 +* (dezamăgit în mod ironic) But ... but ma'!
 +* Fuuuuuuu!
 +* (vesel, când îi iese ceva – da, rare momente :-) ) Uhu!
 +* Dă fac! (adică "The fuck", dar pronunțat neaoș)
 +* Bă, cred că da!
fun/expresii_aj.txt · Last modified: 2020/07/20 09:16 (external edit)