next up previous
Next: chown Up: Comenzi utile Unix Previous: cd

chmod

schimba drepturile de acces ale unui fisier/director

[augo] [+-] [rwx]
    a - all
    u - user
    g - group
    o - other
    + - adaugare drepturi
    - - diminuare drepturi
    r - drept citire
    w - drept scriere
    x - drept executie

rwx rwx rwx
a drepturilor pentru o intrare in sistemul de fisiere; asociindu-se o valoare binara fiecarui element al acestei reprezentari, se pot obtine formele

101 100 100
sau

111 001 001
se prefera valoarea in octal asociata reprezentarii (respectiv 544 sau 711 pentru cele doua reprezentari anterioare)

razvan@ragnarok:~/packages$ ls -l zebra-0.95.tar.gz
-rw-r--r-- 1 razvan razvan 1379369 Jul 6 23:19 zebra-0.95.tar.gz
razvan@ragnarok:~/packages$ chmod go+w zebra-0.95.tar.gz
razvan@ragnarok:~/packages$ ls -l zebra-0.95.tar.gz
-rw-rw-rw- 1 razvan razvan 1379369 Jul 6 23:19 zebra-0.95.tar.gz
razvan@ragnarok:~/packages$ chmod 711 zebra-0.95.tar.gz
razvan@ragnarok:~/packages$ ls -l zebra-0.95.tar.gz
-rwx--x--x 1 razvan razvan 1379369 Jul 6 23:19 zebra-0.95.tar.gz
razvan@ragnarok:~/packages$ chmod 644 zebra-0.95.tar.gz
razvan@ragnarok:~/packages$ ls -l zebra-0.95.tar.gz
-rw-r--r-- 1 razvan razvan 1379369 Jul 6 23:19 zebra-0.95.tar.gz
razvan@ragnarok:~/packages$Razvan Adrian Deaconescu 2005-10-01