next up previous
Next: vi Up: Editoare Previous: Editoare

Emacs

Emacs nu este numai un editor; are o multime de alte facilitati - de la citire, transmitere de e-mail-uri pana la citire de stiri, vizualizarea paginilor de documentare info; este una din cele mai mari aplicatii scrise vreodata (de unde si multe glume la adresa acestuia: "Emacs is a great operating system, but Unix has more applications").

Dispune de propriul sau limbaj - Emacs Lisp - cu care poate fi usor customizat; numarul de optiuni este impresionant, lasand la dispozitia utilizatorului o larga libertate.

Toate comenzile din Emacs sunt comenzi compuse utilizand tastele speciale C (prescurtare de la Ctrl) si M (prescurtare de la Meta/Alt).

Un tutorial foarte bine pus la punct poate fi accesat folosind comanda C-h t; cu ajutorul acestuia se pot deprinde foarte usor diversele comenzi de baza.

O lista cu cele mai utilizate comenzi:

   C-x C-s   - salvarea fisierului curent
   C-x C-w   - salvarea fisierului sub alt nume
   C-x C-c   - iesire din Emacs
   C-x C-f   - deschiderea unui nou fisier pentru editare
   C-x b    - schimbare intre fisierele deja dechise
   C-s     - cautare in fisier
   C-r     - cautare inversa in fisier
   C-SPACE   - crearea unui mark (pentru selectarea unei anumite zone)
   C-w     - cut (yank) pentru zona selectata
   M-w     - copierea zonei selectate
   C-y     - paste
   M-x replace string - inlocuirea unui sir cu un altul
   M-x font-lock-mode - activarea (dezactivarea) syntax highlighting-ului

Pentru parcurgerea fisierului editat, o selectie a celor mai importante comenzi este prezentata mai jos (la parcurgere avem combinatii C-litera sau M-litera; in timp ce comenzile cu C se refera la unitati de un fel anume, cele cu M se refera la grupuri de astfel de unitati: de exemplu C-f inseamna litera la dreapta, M-f inseamna cuvant la dreapta; C-e inseamna sfarsit de linie, M-e inseamna sfarsit de paragraf)

   C-n   - linie jos
   C-p   - linie sus
   C-v   - ecran jos
   M-v   - ecran sus
   C-f   - litera la dreapta
   C-b   - litera la stanga
   M-f   - cuvant la dreapta
   M-b   - cuvant la stanga
   C-e   - sfarsit de rand
   C-a   - inceput de rand


next up previous
Next: vi Up: Editoare Previous: Editoare
Razvan Adrian Deaconescu 2005-10-01