next up previous
Next: mkdir, rmdir Up: Comenzi utile Unix Previous: more/less

cp, mv, rm

Comenzile cp, mv si rm sunt folosite pentru interactiunea cu fisierele, adica pentru copierea, mutarea sau stergerea acestora. Exemple de folosire:

razvan@ragnarok:~$ cp package.lst tmp/
razvan@ragnarok:~$ cd tmp/
razvan@ragnarok:~/tmp$ ls
package.lst
razvan@ragnarok:~/tmp$ mv package.lst ..
razvan@ragnarok:~/tmp$ ls
razvan@ragnarok:~/tmp$ cd ..
razvan@ragnarok:~$ ls -l package.lst
-rw-r--r-- 1 razvan razvan 15 Sep 20 21:28 package.lst
razvan@ragnarok:~$ cp package.lst tmp/
razvan@ragnarok:~$ cd tmp
razvan@ragnarok:~/tmp$ ls
package.lst
razvan@ragnarok:~/tmp$ rm package.lst
razvan@ragnarok:~/tmp$ ls
razvan@ragnarok:~/tmp$

Sintaxele pentru cp si mv sunt asemanatoare:

cp [optiuni] sursa destinatie

mv [optiuni] sursa destinatie

Cea pentru rm este:

rm [optiuni] fisier
Comenzile au optiuni asemanatoare. Printre cele mai utile amintim:

-r   -  realizeaza recursiv trecerea prin directoare/subdirectoare; in
      felul acesta se pot copia/muta/sterge directoare
-i   -  interactivitate; utilizatorului ii este ceruta confirmarea pentru
      fiecare actiune intreprinsa de comanda respectiva
-f   -  fortarea operatiei
-v   -  verbose; detalierea operatiilorRazvan Adrian Deaconescu 2005-10-01