User Tools

Site Tools


school:organizare-diploma
Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
school:organizare-diploma [2019/04/28 19:55]
razvan
school:organizare-diploma [2019/04/28 19:56] (current)
razvan [Livrabile]
Line 94: Line 94:
 Nu se predă codul proiectului. Livrabilul constă în predarea lucrării de diplomă. Nu se predă codul proiectului. Livrabilul constă în predarea lucrării de diplomă.
  
-Recomand să faceți raportul pe Overleaf (https://​www.overleaf.comși să dați link pentru feedback.+Recomand să faceți raportul pe [[https://​www.overleaf.com|Overleaf]] ​și să dați link pentru feedback.
  
-*Întotdeauna să dați link să fie totul one-click away.*+**Întotdeauna să dați link când cereți feedback. Să fie totul one-click away.**
  
 Să țineți cont de [[:​school:​diploma|indicațiile generale legate de proiectul de diplomă]] în realizarea rapoartelor slide-urilor. Pentru raportul 2 țineți cont de feedback-ul de raportul 1. Citiți de mai multe ori recomandările și feedback-ul și fiți siguri că le-ați prins și le veți folosi. Să țineți cont de [[:​school:​diploma|indicațiile generale legate de proiectul de diplomă]] în realizarea rapoartelor slide-urilor. Pentru raportul 2 țineți cont de feedback-ul de raportul 1. Citiți de mai multe ori recomandările și feedback-ul și fiți siguri că le-ați prins și le veți folosi.
- 
 == Scrisul rapoartelor și lucrării == == Scrisul rapoartelor și lucrării ==
  
school/organizare-diploma.txt · Last modified: 2019/04/28 19:56 by razvan