User Tools

Site Tools


school:organizare-diploma
Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
school:organizare-diploma [2019/04/28 19:56]
razvan [Livrabile]
school:organizare-diploma [2020/02/13 12:29] (current)
razvan [Livrabile]
Line 94: Line 94:
 Nu se predă codul proiectului. Livrabilul constă în predarea lucrării de diplomă. Nu se predă codul proiectului. Livrabilul constă în predarea lucrării de diplomă.
  
-Recomand să faceți raportul pe [[https://​www.overleaf.com|Overleaf]] și să dați link pentru feedback.+Recomand să faceți raportul pe [[https://​www.overleaf.com|Overleaf]] și să dați link pentru feedback. Creați pe Overleaf un proiect numit ''​Diploma 2019-2020 - NUME Prenume''​. În acest proiect creați 3 directoare: ''​raport1''​ sau ''​report1'',​ ''​raport2''​ sau ''​report2''​ și ''​teza''​ sau ''​thesis''​ în care veți crea livrabilele.
  
 **Întotdeauna să dați link când cereți feedback. Să fie totul one-click away.** **Întotdeauna să dați link când cereți feedback. Să fie totul one-click away.**
school/organizare-diploma.txt · Last modified: 2020/02/13 12:29 by razvan