User Tools

Site Tools


school:diploma

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
school:diploma [2020/06/26 10:19]
razvan [Mindset de prezentare]
school:diploma [2020/08/28 07:44] (current)
razvan
Line 1: Line 1:
-= Proiectul de diplomă =+====== Proiectul de diplomă ======
  
-* Informații complete despre proiectul de diplomă (date, comisii, indicații) găsiți pe [[http://wiki.cs.pub.ro/studenti/licenta/2013-iulie/home|wiki-ul Departamentului de Calculatoare]]. +  * Informații complete despre proiectul de diplomă (date, comisii, indicații) găsiți pe [[http://wiki.cs.pub.ro/studenti/licenta/2013-iulie/home|wiki-ul Departamentului de Calculatoare]]. 
-* Pentru înscrierea la proiectul de diplomă trebuie să urmați [[http://wiki.cs.pub.ro/studenti/diploma/inscriere|pașii de aici]].+  * Pentru înscrierea la proiectul de diplomă trebuie să urmați [[http://wiki.cs.pub.ro/studenti/diploma/inscriere|pașii de aici]].
  
-== Ce este o lucrare bună? ==+===== Ce este o lucrare bună? =====
  
 Lucrarea trebuie să fie într-o formă bună, să fie valoroasă, pentru a fi susținută în iulie. Altfel, amânăm pentru susținere în septembrie. Nu este nici o problemă asta; e un lucru bun pentru că veți aduce proiectul și lucrarea într-o formă cât mai bună. Lucrarea trebuie să fie într-o formă bună, să fie valoroasă, pentru a fi susținută în iulie. Altfel, amânăm pentru susținere în septembrie. Nu este nici o problemă asta; e un lucru bun pentru că veți aduce proiectul și lucrarea într-o formă cât mai bună.
  
 Pentru a fi într-o formă bună, lucrarea trebuie să prezinte foarte bine și convigător motivația proiectului și obiectivele proiectului. Adică răspunsurile la întrebările "De ce?" și "Ce?": Pentru a fi într-o formă bună, lucrarea trebuie să prezinte foarte bine și convigător motivația proiectului și obiectivele proiectului. Adică răspunsurile la întrebările "De ce?" și "Ce?":
-**De ce este relevant proiectul?** (de ce este relevant domeniul proiectului, ce creșteri sau evoluții determină rezolvarea proiectului) +  - **De ce este relevant proiectul?** (de ce este relevant domeniul proiectului, ce creșteri sau evoluții determină rezolvarea proiectului) 
-**Ce neajunsuri există (pe care proiectul le va rezolva)?** (Ce aspecte din domeniul proiectului nu există implementate/dezvoltate? Ce aspecte sunt rezolvate ineficient sau neoptim? Ce aspecte merită îmbunătățite?+  **Ce neajunsuri există (pe care proiectul le va rezolva)?** (Ce aspecte din domeniul proiectului nu există implementate/dezvoltate? Ce aspecte sunt rezolvate ineficient sau neoptim? Ce aspecte merită îmbunătățite?
-**De ce alte proiecte nu le rezolvă?** (Ce alte proiecte/abordări/idei sunt dezvoltate? Ce rezolvă fiecare? Ce nu rezolvă și își va propune proiectul curent să rezolve?) +  **De ce alte proiecte nu le rezolvă?** (Ce alte proiecte/abordări/idei sunt dezvoltate? Ce rezolvă fiecare? Ce nu rezolvă și își va propune proiectul curent să rezolve?) 
-**De ce sunt relevante neajunsurile/problemele?** (Cum va fi soluționarea lor utilă utilizatorilor? Care vor fi beneficiarii acestei soluții? Cum le va face viața mai bună?) +  -  **De ce sunt relevante neajunsurile/problemele?** (Cum va fi soluționarea lor utilă utilizatorilor? Care vor fi beneficiarii acestei soluții? Cum le va face viața mai bună?) 
-**Ce soluție propui?** (Ce propui cu adevărat? Ce abordare/idei propui? - nu detaliere de utilitare și tehnologii, e importantă abordarea/ideea) +  -  **Ce soluție propui?** (Ce propui cu adevărat? Ce abordare/idei propui? - nu detaliere de utilitare și tehnologii, e importantă abordarea/ideea) 
-**Ce obții în final?** (Care sunt obiectivele proiectului/soluției/abordării/ideii? Care vor fi rezultatele sale (palpabile)? Ce va exista în final ce până acum nu exista?) +  -  **Ce obții în final?** (Care sunt obiectivele proiectului/soluției/abordării/ideii? Care vor fi rezultatele sale (palpabile)? Ce va exista în final ce până acum nu exista?) 
-**De ce este soluția propusă (cea) mai bună?** (De ce altă abordare/idee nu ar fi mai potrivită?+  -  **De ce este soluția propusă (cea) mai bună?** (De ce altă abordare/idee nu ar fi mai potrivită?
-**Ce diferențiatori are soluția (față de alte soluții)?** (Cum te compari cu alte soluții? Dacă alte soluții/abordări rezovlă aceeași problemă cum te compari cu ele, ce aduci în plus? Dacă nu există soluții pentru problema curentă, insistă pe problemă și pe faptul că doar tu o soluționezi în modul pe care-l consideri ce-l mai potrivit.) +  -  **Ce diferențiatori are soluția (față de alte soluții)?** (Cum te compari cu alte soluții? Dacă alte soluții/abordări rezovlă aceeași problemă cum te compari cu ele, ce aduci în plus? Dacă nu există soluții pentru problema curentă, insistă pe problemă și pe faptul că doar tu o soluționezi în modul pe care-l consideri ce-l mai potrivit.) 
-**Ce cazuri de utilizare sunt avantajoase pentru soluție?** (Care sunt scenariile de utilizare în care soluția este relevantă și este folosibilă? De ce în aceste scenarii soluția propusă este superioadă altora? - scenariile sunt o întârire a diferențiatorilor)+  -  **Ce cazuri de utilizare sunt avantajoase pentru soluție?** (Care sunt scenariile de utilizare în care soluția este relevantă și este folosibilă? De ce în aceste scenarii soluția propusă este superioadă altora? - scenariile sunt o întârire a diferențiatorilor)
  
 Observați că este mai puțin important răspunsul la întrebarea "Cum?". Implementarea e relevantă, dar contează rezultatul ("Ce?"-ul). Demonstrarea relevanței se face prin evaluarea  rezultatelor (cel mai bine să fie comparativă: before/after, comparație cu alte soluții) pe diverse criterii: performanță, spațiu ocupat, memorie folosită, ușurință în utilizare, portabilitate etc. Grafice, tabele, rezultate numerice sunt foarte importante în evaluare pentru a demonstra utilitate soluției. Observați că este mai puțin important răspunsul la întrebarea "Cum?". Implementarea e relevantă, dar contează rezultatul ("Ce?"-ul). Demonstrarea relevanței se face prin evaluarea  rezultatelor (cel mai bine să fie comparativă: before/after, comparație cu alte soluții) pe diverse criterii: performanță, spațiu ocupat, memorie folosită, ușurință în utilizare, portabilitate etc. Grafice, tabele, rezultate numerice sunt foarte importante în evaluare pentru a demonstra utilitate soluției.
Line 27: Line 27:
 <note> <note>
 Să aveți în permanență răspunsul la întrebări de forma "De ce?". Adică să-i fie clar cititorului: Să aveți în permanență răspunsul la întrebări de forma "De ce?". Adică să-i fie clar cititorului:
-* De ce este util proiectul tău? +  * De ce este util proiectul tău? 
-* De ce este nevoie de funcționalitățile X și Y în proiect? +  * De ce este nevoie de funcționalitățile X și Y în proiect? 
-* De ce ai ales tehnologia X, Y sau Z? +  * De ce ai ales tehnologia X, Y sau Z? 
-* De ce ai luat o anumită decizie de proiectare sau implementare? +  * De ce ai luat o anumită decizie de proiectare sau implementare? 
-* De ce vorbești despre subiectul X? +  * De ce vorbești despre subiectul X? 
-* De ce vorbești despre subiectul X acolo/în acel loc? +  * De ce vorbești despre subiectul X acolo/în acel loc? 
-* Cu ce este util subiectul X în cadrul lucrării? +  * Cu ce este util subiectul X în cadrul lucrării? 
-* Care parte/componentă/atribut al subiectului X este cel mai relevant în cadrul lucrării?+  * Care parte/componentă/atribut al subiectului X este cel mai relevant în cadrul lucrării?
 </note> </note>
-== Structură lucrare de diplomă ==+ 
 +===== Structură lucrare de diplomă =====
  
 Lucrarea de diplomă, la fel ca alte lucrări științifice, urmează, de regulă, următoarea structură: Lucrarea de diplomă, la fel ca alte lucrări științifice, urmează, de regulă, următoarea structură:
-* Introducere: ce faci, pe scurt; clar, concret să îi fie clar cititorului despre ce este vorba. Vezi [[http://www.win.tue.nl/~setalle/introduction.html|aici]] indicații despre scrierea introducerii. Trebuie să clarificați, pe scurt, motivația proiectului. E recomandat să scrieți capitolul de introducere după ce ați scris restul lucrării, și nu atunci când începeți să scrieți lucrarea. +   Introducere: ce faci, pe scurt; clar, concret să îi fie clar cititorului despre ce este vorba. Vezi [[http://www.win.tue.nl/~setalle/introduction.html|aici]] indicații despre scrierea introducerii. Trebuie să clarificați, pe scurt, motivația proiectului. E recomandat să scrieți capitolul de introducere după ce ați scris restul lucrării, și nu atunci când începeți să scrieți lucrarea. 
-* State of the Art/Background + Related Work + Motivație + Cazuri de utilizare +   State of the Art/Background + Related Work + Motivație + Cazuri de utilizare 
-* Design + Implementare + Testare (merge sau nu merge) +   Design + Implementare + Testare (merge sau nu merge) 
-* Evaluare (cât de bine merge) +   Evaluare (cât de bine merge) 
-* Concluzii (sumar a ceea ce ai făcut, rezultate concrete, contribuții) + Further Work (ce este de făcut în continuare, ce îți propui să faci în continuare)+   Concluzii (sumar a ceea ce ai făcut, rezultate concrete, contribuții) + Further Work (ce este de făcut în continuare, ce îți propui să faci în continuare)
  
 La partea de State of the Art/Background + Related Work + Motivație + Cazuri de utilizare, poate fi avut în vedere următorul plan: La partea de State of the Art/Background + Related Work + Motivație + Cazuri de utilizare, poate fi avut în vedere următorul plan:
-* Acesta este contextul larg (SotA). Nu trebuie foarte punctual precizat; poate fi vorba de un context mai larg de aplicații / abordări care au legătură cu cea propusă de tine. +   Acesta este contextul larg (SotA). Nu trebuie foarte punctual precizat; poate fi vorba de un context mai larg de aplicații / abordări care au legătură cu cea propusă de tine. 
-* Acestea sunt problemele / neajunsurile / nevoile curente (SotA + Motivație). Pot să fie lipsuri (nu merge în cazul X, nu are suport pentru Y), pot să fie aspecte negative (nu merge suficient de bine în cazul X). În general răspunsuri la întrebări de forma "De ce?" +   Acestea sunt problemele / neajunsurile / nevoile curente (SotA + Motivație). Pot să fie lipsuri (nu merge în cazul X, nu are suport pentru Y), pot să fie aspecte negative (nu merge suficient de bine în cazul X). În general răspunsuri la întrebări de forma "De ce?" 
-* Acestea sunt abordările (și aplicațiile curente). Astea sunt câteva dintre neajunsurile acestor abordări (Related Work). +   Acestea sunt abordările (și aplicațiile curente). Astea sunt câteva dintre neajunsurile acestor abordări (Related Work). 
-* Aici îmi propun să ajung. Ținând cont de problemele / neajunsurile / nevoile curente și de soluțiile existe, îmi propun să ajung la următoarele rezultate și la o viitoare stare a lucrurilor. (Obiective, răspunsul la întrebare "Ce?"+   Aici îmi propun să ajung. Ținând cont de problemele / neajunsurile / nevoile curente și de soluțiile existe, îmi propun să ajung la următoarele rezultate și la o viitoare stare a lucrurilor. (Obiective, răspunsul la întrebare "Ce?"
-* Aceasta este abordarea pe care eu o propun. Are aceste avantajele / diferențiatorii față de abordările curente (Prezentarea soluției, răspunsul la întrebarea "Cum?"). +   Aceasta este abordarea pe care eu o propun. Are aceste avantajele / diferențiatorii față de abordările curente (Prezentarea soluției, răspunsul la întrebarea "Cum?"). 
-* Acestea sunt scenariile / cazurile de utilizare pentru abordarea pe care o propun (Cazuri de utilizare): demonstrează utilitate. Coroborat cu avantajele ei față de abordările / aplicațiile existente, înseamnă că are sens existența acestei abordări / aplicații și ajută la atingerea rezultatelor / obiectivelor.+   Acestea sunt scenariile / cazurile de utilizare pentru abordarea pe care o propun (Cazuri de utilizare): demonstrează utilitate. Coroborat cu avantajele ei față de abordările / aplicațiile existente, înseamnă că are sens existența acestei abordări / aplicații și ajută la atingerea rezultatelor / obiectivelor.
  
-=== Organizare pe capitole ===+==== Organizare pe capitole ====
  
 Faceți titluri de capitole și de secțiuni non-generice. Nu spuneți "Arhitectura proiectului", spuneți "Componentele sistemului LiSA"; fiți preciși în exprimare. Nu spuneți "Implementare", spuneți "Implementarea funcționalităților de video streaming" etc. Faceți titluri de capitole și de secțiuni non-generice. Nu spuneți "Arhitectura proiectului", spuneți "Componentele sistemului LiSA"; fiți preciși în exprimare. Nu spuneți "Implementare", spuneți "Implementarea funcționalităților de video streaming" etc.
Line 61: Line 62:
 Nu este nevoie de o împărțire strictă pe 5-6 capitole: Introducere și motivație, Prezentare generală, Arhitectură și proiectare, Implementare, Testare și evaluare, Concluzii și dezvoltări ulterioare. Puteți face mai multe capitole sau altă structură. Mai ales legat de capitolele de "Arhitectură și proiectare" și "Implementare". Nu este nevoie de o împărțire strictă pe 5-6 capitole: Introducere și motivație, Prezentare generală, Arhitectură și proiectare, Implementare, Testare și evaluare, Concluzii și dezvoltări ulterioare. Puteți face mai multe capitole sau altă structură. Mai ales legat de capitolele de "Arhitectură și proiectare" și "Implementare".
  
-=== Introducere ===+==== Introducere ====
  
 În capitolul de introducere trebuie să prezentați motivația proiectului. Trebuie să reiasă cât mai bine la ce este util proiectul. Trebuie să răspundeți la întrebarea "De ce?". Oricine citește acel capitol trebuie să prindă din primele paragrafe ceea ce ați făcut și să fie convins că este util ceea ce veți prezenta în continuare; să fie clară ideea și descrierea proiectului din primele 3-4 paragrafe. În general în introducere veți avea: În capitolul de introducere trebuie să prezentați motivația proiectului. Trebuie să reiasă cât mai bine la ce este util proiectul. Trebuie să răspundeți la întrebarea "De ce?". Oricine citește acel capitol trebuie să prindă din primele paragrafe ceea ce ați făcut și să fie convins că este util ceea ce veți prezenta în continuare; să fie clară ideea și descrierea proiectului din primele 3-4 paragrafe. În general în introducere veți avea:
-* paragrafe de context care să prezinte starea lucrurilor +   paragrafe de context care să prezinte starea lucrurilor 
-* o descriere scurtă a proiectului și a lucrării +   o descriere scurtă a proiectului și a lucrării 
-* motivația proiectului (probleme, neajunsuri, nevoi, răspunsuri la întrebări de forma "De ce?"+   motivația proiectului (probleme, neajunsuri, nevoi, răspunsuri la întrebări de forma "De ce?"
-* obiectivele proiectului (rezultate propuse, noua stare a lucrurilor după proiect, răspunsuri la întrebări de forma "Ce?"+   obiectivele proiectului (rezultate propuse, noua stare a lucrurilor după proiect, răspunsuri la întrebări de forma "Ce?"
-* un sumar al lucrării, al celorlalte capitole+   un sumar al lucrării, al celorlalte capitole
  
 În capitolul de început introduceți gradual noțiunile. Un astfel de capitol trebuie să poată fi parcurs și înțeles și de cineva cu o pregătire tehnică redusă. În capitolul de început introduceți gradual noțiunile. Un astfel de capitol trebuie să poată fi parcurs și înțeles și de cineva cu o pregătire tehnică redusă.
Line 74: Line 75:
 Stăpânul vostru este cititorul vostru. Documentul trebuie să fie ușor de parcurs și de înțeles. Puneți-vă în pantofii cuiva care nu știe despre ce este vorba, poate un continuator al proiectului vostru – cineva care îl parcurge, e interesat, se uită la capitolul de "Concluzii și dezvoltări ulterioare" și vrea să îl continue. Trebuie să capete cât mai mult know how din parcurgerea documentului vostru. Gândiți-vă la cititorul vostru. În mod ideal, veți da lucrarea voastră cuiva care nu are legătură cu proiectul și îl/o veți întreba: "Înțelegi ce zic acolo?" Stăpânul vostru este cititorul vostru. Documentul trebuie să fie ușor de parcurs și de înțeles. Puneți-vă în pantofii cuiva care nu știe despre ce este vorba, poate un continuator al proiectului vostru – cineva care îl parcurge, e interesat, se uită la capitolul de "Concluzii și dezvoltări ulterioare" și vrea să îl continue. Trebuie să capete cât mai mult know how din parcurgerea documentului vostru. Gândiți-vă la cititorul vostru. În mod ideal, veți da lucrarea voastră cuiva care nu are legătură cu proiectul și îl/o veți întreba: "Înțelegi ce zic acolo?"
  
-=== State of the Art vs. Related Work ===+==== State of the Art vs. Related Work ====
  
 Apare adesea o confuzie legată de "State of the Art" și "Related Work". "State of the Art" se referă, de regulă, la nivelul curent de dezvoltare: care este starea curentă a domeniului, unde ne găsim, care este contextul. "Related Work" se referă la activități curente, similare abordării noastre, care încearcă să împingă state of the art-ul la următorul nivel. "State of the Art" se referă la stare/stadiu. "Related Work" se referă la acțiuni/activități. Apare adesea o confuzie legată de "State of the Art" și "Related Work". "State of the Art" se referă, de regulă, la nivelul curent de dezvoltare: care este starea curentă a domeniului, unde ne găsim, care este contextul. "Related Work" se referă la activități curente, similare abordării noastre, care încearcă să împingă state of the art-ul la următorul nivel. "State of the Art" se referă la stare/stadiu. "Related Work" se referă la acțiuni/activități.
  
-=== Implementare, testare și evaluare ===+==== Implementare, testare și evaluare ====
  
 În mod tipic (nu e musai să fie tot timpul) un proiect răspunde la trei cerințe: În mod tipic (nu e musai să fie tot timpul) un proiect răspunde la trei cerințe:
-să meargă (funcționalitatea nouă să existe și să funcționeze – să pornească aplicația, să rezulte ceva din rularea ei) +  -  să meargă (funcționalitatea nouă să existe și să funcționeze – să pornească aplicația, să rezulte ceva din rularea ei) 
-să meargă corect (conform specificațiilor) +  -  să meargă corect (conform specificațiilor) 
-să meargă repede, eficient, scalabil (adică să fie performant, să fie comparat cu alte soluții)+  -  să meargă repede, eficient, scalabil (adică să fie performant, să fie comparat cu alte soluții)
  
 Prima cerință (funcționalitățile) este prezentă în capitolul/capitolele de "Implementare". Celelalte două sunt prezente în capitolul/capitolele de "Testare și evaluare". A doua este vorba de testare, cealaltă de evaluare. Prima cerință (funcționalitățile) este prezentă în capitolul/capitolele de "Implementare". Celelalte două sunt prezente în capitolul/capitolele de "Testare și evaluare". A doua este vorba de testare, cealaltă de evaluare.
Line 101: Line 102:
   - Interpretarea rezultatelor: Ce semnificație au în final rezultatele? De ce sunt rezultatele așa cum sunt? Ce concluzii pot fi trase pe urma acestor rezultate? Cum putem folosi mai departe aceste rezultate   - Interpretarea rezultatelor: Ce semnificație au în final rezultatele? De ce sunt rezultatele așa cum sunt? Ce concluzii pot fi trase pe urma acestor rezultate? Cum putem folosi mai departe aceste rezultate
 </note> </note>
-=== Dezvoltări ulterioare ===+==== Dezvoltări ulterioare ====
  
 Cele trei cerințe de mai sus (să meargă, să meargă corect, să meargă repede) constituie punctul de plecare pentru capitolul de "Dezvoltări ulterioare". Este vorba de trei tipuri de activități ulterioare posibile: Cele trei cerințe de mai sus (să meargă, să meargă corect, să meargă repede) constituie punctul de plecare pentru capitolul de "Dezvoltări ulterioare". Este vorba de trei tipuri de activități ulterioare posibile:
-Este utilă o nouă funcționalitate; de implementat. +  -  Este utilă o nouă funcționalitate; de implementat. 
-Unele funcționalități au fost testate și au probleme; există defecte, issues, neajunsuri, buguri care trebuie rezolvate. +  -  Unele funcționalități au fost testate și au probleme; există defecte, issues, neajunsuri, buguri care trebuie rezolvate. 
-În unele scenarii de evaluare performanța este redusă sau se comportă mai slab decât soluții similare; este de dorit să fie rezolvate aceste neajunsuri pentru asigurarea unei performanțe ridicate sau comparabile sau mai bune decât alte soluții.+  -  În unele scenarii de evaluare performanța este redusă sau se comportă mai slab decât soluții similare; este de dorit să fie rezolvate aceste neajunsuri pentru asigurarea unei performanțe ridicate sau comparabile sau mai bune decât alte soluții.
  
-=== Concluzii ===+==== Concluzii ====
  
 În capitolul de Concluzii nu se mai prezintă nimic legat de starea domeniului (state of the art). Se trece la propoziții afirmative despre cele realizate: În acest proiect am realizat, am implementat, am testat, am obținut. Aspecte precise legate de activitatea realizată și de rezultatele obținute. De obicei se cuplează cu "Dezvoltări ulterioare"; din activitățile realizate și rezultatele obținute, se pot extrage idei pentru dezvoltare ulterioară. În capitolul de Concluzii nu se mai prezintă nimic legat de starea domeniului (state of the art). Se trece la propoziții afirmative despre cele realizate: În acest proiect am realizat, am implementat, am testat, am obținut. Aspecte precise legate de activitatea realizată și de rezultatele obținute. De obicei se cuplează cu "Dezvoltări ulterioare"; din activitățile realizate și rezultatele obținute, se pot extrage idei pentru dezvoltare ulterioară.
Line 118: Line 119:
 În general capitolul de Concluzii începe cu o frază de genul "În această lucrare am realizat/obținut/dezvoltat/proiectat un proiect/o aplicație/o soluție/o infrastructură/un modul ...". În general capitolul de Concluzii începe cu o frază de genul "În această lucrare am realizat/obținut/dezvoltat/proiectat un proiect/o aplicație/o soluție/o infrastructură/un modul ...".
  
-== Realizare lucrare de diplomă ==+===== Realizare lucrare de diplomă =====
  
-=== Template-uri ===+==== Template-uri ====
  
-* Urmăriți indicațiile generale de [[http://wiki.cs.pub.ro/studenti/diploma/redactare#template-uri|aici]]. +   Urmăriți indicațiile generale de [[http://wiki.cs.pub.ro/studenti/diploma/redactare#template-uri|aici]]. 
-* Template-uri pentru document și slide-uri găsiți în [[https://github.com/systems-cs-pub-ro/templates|repository-ul templates]]. +   Template-uri pentru document și slide-uri găsiți în [[https://github.com/systems-cs-pub-ro/templates|repository-ul templates]]. 
-*Nu sunt obligatorii, puteți folosi și alte template-uri. +     Nu sunt obligatorii, puteți folosi și alte template-uri. 
-* Pentru redactarea documentului urmăriți indicațiile din [[https://old.systems.cs.pub.ro/projects/projects/templates/wiki|proiectul Templates de pe Redmine-ul Systems]]. +   Pentru redactarea documentului urmăriți indicațiile din [[https://old.systems.cs.pub.ro/projects/projects/templates/wiki|proiectul Templates de pe Redmine-ul Systems]]. 
-***Foarte importante** sunt indicațiile din pagina [[https://old.systems.cs.pub.ro/projects/projects/templates/wiki/DocumentTips|DocumentTips]]. +     **Foarte importante** sunt indicațiile din pagina [[https://old.systems.cs.pub.ro/projects/projects/templates/wiki/DocumentTips|DocumentTips]]. 
-*Insist: **Foarte importante** sunt indicațiile din pagina [[https://old.systems.cs.pub.ro/projects/projects/templates/wiki/DocumentTips|DocumentTips]]. +     Insist: **Foarte importante** sunt indicațiile din pagina [[https://old.systems.cs.pub.ro/projects/projects/templates/wiki/DocumentTips|DocumentTips]]. 
-*** Dacă nu am fost clar: **Foarte importante** sunt indicațiile din pagina [[https://old.systems.cs.pub.ro/projects/projects/templates/wiki/DocumentTips|DocumentTips]].+       Dacă nu am fost clar: **Foarte importante** sunt indicațiile din pagina [[https://old.systems.cs.pub.ro/projects/projects/templates/wiki/DocumentTips|DocumentTips]].
  
-=== Utilitare ===+==== Utilitare ====
  
-* LaTeX și pachete aferente pentru document (booktabs, listing) +   LaTeX și pachete aferente pentru document (booktabs, listing) 
-* Pentru diagrame +   Pentru diagrame 
-*Dia +     Dia 
-*Inkscape +     Inkscape 
-*[[https://support.google.com/docs/answer/179740?hl=en|Google Draw]] +     [[https://support.google.com/docs/answer/179740?hl=en|Google Draw]] 
-*https://www.draw.io/ +     https://www.draw.io/ 
-*https://www.websequencediagrams.com/ +     https://www.websequencediagrams.com/ 
-*http://www.asciiflow.com/#Draw +     http://www.asciiflow.com/#Draw 
-*[[http://ditaa.sourceforge.net/|Ditaa]] +     [[http://ditaa.sourceforge.net/|Ditaa]] 
-*http://www.gliffy.com/ +     http://www.gliffy.com/ 
-* Pentru Mockup de interfețe grafice +   Pentru Mockup de interfețe grafice 
-*[[http://balsamiq.com/|Balsamiq]] +     [[http://balsamiq.com/|Balsamiq]] 
-*[[https://balsamiqgdrive.appspot.com/|Balsamiq GDrive]]+     [[https://balsamiqgdrive.appspot.com/|Balsamiq GDrive]]
  
-=== Exemple de lucrări de diplomă ===+==== Exemple de lucrări de diplomă ====
  
 Exemple de lucrări de diplomă (documente și slide-uri) se găsesc [[https://drive.google.com/open?id=0B3h5Op_iFi3jNVFqN3YzYkFPbE0|aici]]. Exemple de lucrări de diplomă (documente și slide-uri) se găsesc [[https://drive.google.com/open?id=0B3h5Op_iFi3jNVFqN3YzYkFPbE0|aici]].
  
-=== Exemple de lucrări de disertație ===+==== Exemple de lucrări de disertație ====
  
 Exemple de lucrări de disertație și rapoarte de cercetare (documente și slide-uri) se găsesc [[https://drive.google.com/folderview?id=0B3h5Op_iFi3jfnlZRFNfaGtrcy1HUkdsM3Q4Z2pOdWlvSDNDM0stTklTVUxUZkN5eTRma28&usp=sharing|aici]]. Exemple de lucrări de disertație și rapoarte de cercetare (documente și slide-uri) se găsesc [[https://drive.google.com/folderview?id=0B3h5Op_iFi3jfnlZRFNfaGtrcy1HUkdsM3Q4Z2pOdWlvSDNDM0stTklTVUxUZkN5eTRma28&usp=sharing|aici]].
  
-=== Publicare fișiere ===+==== Publicare fișiere ====
  
-* Pentru lucrul la proiectul de diplomă (partajare informații, structură, răspunsuri la întrebări, idei) e recomandat să folosiți Google Drive și să partajați conținutul cu coordonatorii. Cel mai bine creați un director partajat în care să puneți toate documentele, fișierele și resursele legate de proiectul de diplomă. Are persistență, e mai ușor de distribuit un link mai multor persoane și poate fi organizat împreună cu alte informații. Dați un nume reprezentativ directorului partajat Google Drive, de forma "Diploma 2013-2014 - Prenume Nume - Nume Proiect" și partajați-l cu persoanele relevante. +   Pentru lucrul la proiectul de diplomă (partajare informații, structură, răspunsuri la întrebări, idei) e recomandat să folosiți Google Drive și să partajați conținutul cu coordonatorii. Cel mai bine creați un director partajat în care să puneți toate documentele, fișierele și resursele legate de proiectul de diplomă. Are persistență, e mai ușor de distribuit un link mai multor persoane și poate fi organizat împreună cu alte informații. Dați un nume reprezentativ directorului partajat Google Drive, de forma "Diploma 2013-2014 - Prenume Nume - Nume Proiect" și partajați-l cu persoanele relevante. 
-*Evitați trimiterea de atașamente. Sunt dificil de regăsit și se pierde centralizarea de pe Google Drive. +     Evitați trimiterea de atașamente. Sunt dificil de regăsit și se pierde centralizarea de pe Google Drive. 
-* Pe cât posibil folosiți documente Google pentru discuții legate de proiectul de diplomă; coordonatorul vă poate da ușor recenzie în formă de editare colaborativă sau comentarii. La fel ca în cazul directorului, dați un nume reprezentativ documentul, de forma "Diploma 2013-2014 - NUME Prenume - Titlu proiect"+   Pe cât posibil folosiți documente Google pentru discuții legate de proiectul de diplomă; coordonatorul vă poate da ușor recenzie în formă de editare colaborativă sau comentarii. La fel ca în cazul directorului, dați un nume reprezentativ documentul, de forma "Diploma 2013-2014 - NUME Prenume - Titlu proiect"
-* Dacă alegeți să nu folosiți document Google, folosiți fișiere **în format PDF**. +   Dacă alegeți să nu folosiți document Google, folosiți fișiere **în format PDF**. 
-*Puteți uploada versiuni diferite ale aceluiași fișier în aceeași "intrare" în Google Drive. Folosiți ''Right click -> Manage versions -> Upload new version''. Detalii [[https://support.google.com/drive/answer/2409045?hl=en|aici]]. +     Puteți uploada versiuni diferite ale aceluiași fișier în aceeași "intrare" în Google Drive. Folosiți ''Right click -> Manage versions -> Upload new version''. Detalii [[https://support.google.com/drive/answer/2409045?hl=en|aici]]. 
-* Când lucrați la documentul pentru lucrarea de diplomă și îl veți trimite pentru recenzie, **să fie în în format PDF** (e universal și se vede peste tot la fel). +   Când lucrați la documentul pentru lucrarea de diplomă și îl veți trimite pentru recenzie, **să fie în în format PDF** (e universal și se vede peste tot la fel). 
-* Pentru fișierele obținute din redactare, **folosiți format PDF (portabil)** și un nume reprezentativ. De exemplu: "Diploma 2013-2014 - Prenume Nume - Nume Proiect.pdf" ca să fie ușor de identificat când îl puneți pe un stick sau îl atașați la un e-mail sau îl publicați la un loc cu altele. +   Pentru fișierele obținute din redactare, **folosiți format PDF (portabil)** și un nume reprezentativ. De exemplu: "Diploma 2013-2014 - Prenume Nume - Nume Proiect.pdf" ca să fie ușor de identificat când îl puneți pe un stick sau îl atașați la un e-mail sau îl publicați la un loc cu altele. 
-* Când trimiteți un fișier coordonatorului sau unei alte persoane, e recomandat să îl puneție pe Google Drive / Dropbox / alt serviciu de sharing.  +   Când trimiteți un fișier coordonatorului sau unei alte persoane, e recomandat să îl puneție pe Google Drive / Dropbox / alt serviciu de sharing.  
-* Dacă aveți de adăugat un document/fișier în mai multe directoare pe Google Drive, folosiți [[http://teachingforward.net/2015/09/06/adding-files-to-multiple-folders-in-google-drive/|facilitatea specifică Google Drive]] (cu ajutorul combinației de taste ''Shift+z''); **nu** faceți o copie a fișierului/documentului că devine dificilă gestiunea sa: o modificare trebuie făcută apoi în mai multe locuri. +   Dacă aveți de adăugat un document/fișier în mai multe directoare pe Google Drive, folosiți [[http://teachingforward.net/2015/09/06/adding-files-to-multiple-folders-in-google-drive/|facilitatea specifică Google Drive]] (cu ajutorul combinației de taste ''Shift+z''); **nu** faceți o copie a fișierului/documentului că devine dificilă gestiunea sa: o modificare trebuie făcută apoi în mai multe locuri.
-=== Predare lucrare de diplomă ===+
  
-* Urmăriți indicațiile de [[http://wiki.cs.pub.ro/studenti/diploma/predare|aici]]. +==== Predare lucrare de diplomă ====
-* Puteți printa față-verso sau doar față, nu există ceva impus. +
-* În general, nu este nevoie de o copertă "șmecheră" decât dacă așa solicită coordonatorul. +
-** **RD**: Pentru ce care lucrați cu mine: Lucrarea o printați și o spiralați, copertă simplă, să dureze maxim 10 minute tot procesul la xeroxul de lângă sala EC004. KISS.  +
-** Dacă nu există o solicitare explicită din partea coordonatorului, o copertă simplă, îndosariată cu plastic (folie transparentă în față, plastic/carton în spate)., așa cum se face la xerox-ul din hol EC, lângă EC004, este OK. +
-** Dacă vreți voi musai sau vi se solicită o copertă "șmecheră", o puteți face în ce limbă doriți (română sau engleză). Puteți avea text în engleză și copertă "șmecheră" în română. +
-== Redactare lucrare de diplomă ==+
  
-* Urmăriți indicațiile generale de [[http://wiki.cs.pub.ro/studenti/diploma/redactare|aici]]. +   Urmăriți indicațiile de [[http://wiki.cs.pub.ro/studenti/diploma/predare|aici]]. 
-Vedeți inficațiile legate de editare/redactare de [[https://www.csc2.ncsu.edu/faculty/mpsingh/local/advice/editing.html|aici]] (în limba engleză)+   Puteți printa față-verso sau doar față, nu există ceva impus
-Redactați iterativ lucrareadupă fiecare iterație consultați și echipa de coordonare: +   În generalnu este nevoie de o copertă "șmecheră" decât dacă așa solicită coordonatorul. 
-** Întâi cuprinsul (titlul capitolelor și secțiunilor) +     **RD**: Pentru ce care lucrați cu mine: Lucrarea o printați și o spiralați, copertă simplă, să dureze maxim 10 minute tot procesul la xeroxul de lângă sala EC004. KISS.  
-** Ideile principale în capitole și secțiuni +     Dacă nu există o solicitare explicită din partea coordonatoruluio copertă simplăîndosariată cu plastic (folie transparentă în față, plastic/carton în spate)., așa cum se face la xerox-ul din hol EC, lângă EC004, este OK. 
-** Ce figuritabelesnippet-uri de cod vor intra în fiecare secțiune +     Dacă vreți voi musai sau vi se solicită o copertă "șmecheră", o puteți face în ce limbă doriți (română sau engleză). Puteți avea text în engleză și copertă "șmecheră" în română.
-** Dezvoltarea ideilor în pagrafrae +
-** Parcurgerea lucrării cap coadă pentru a verifica faptul că exprimarea și formatarea sunt consecvente +
-* Fiți consecvenți: dacă optați pentru un stil de exprimare sau formatare, folosiți-l pe acela +
-=== Limbă și limbaj ===+
  
-* Lucrarea poate fi scrisă în română sau engleză; nu este obligatorie una sau alta. +===== Redactare lucrare de diplomă ===== 
-*Recomand engleză pentru că este ușor să exprimi termeni tehnici, dar alegerea limbii aparține fiecăruia. + 
-* Când scrieți în limba română sau aveți nume în limba română, folosiți [[http://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Diacritice#Caracterele_.C8.98_.C8.99i_.C8.9A|diacritice corecte (comma below)]]. +  *  Urmăriți indicațiile generale de [[http://wiki.cs.pub.ro/studenti/diploma/redactare|aici]]. 
-* Când scrieți în engleză, începeți cu majusculă (capitalizați) cuvintele din titlurile de capitole, secțiuni, titlul lucrării; excepție fac articolele, prepozițiile și conjuncțiile. +  *  Vedeți inficațiile legate de editare/redactare de [[https://www.csc2.ncsu.edu/faculty/mpsingh/local/advice/editing.html|aici]] (în limba engleză). 
-*Nu e obligatoriu să faceți asta pentru figuri, tabele și snippet-uri de cod. Oricum ar fi, fiți consecvenți. Fie capitalizați peste tot în figuri, tabele și snippet-uri de cod, fie nicăieri. +  *  Redactați iterativ lucrarea, după fiecare iterație consultați și echipa de coordonare: 
-* Folosiți spell checker. În Vim se face folosind comanda ":set spell"+    *  Întâi cuprinsul (titlul capitolelor și secțiunilor) 
-* Dacă redactați în limba engleză, aveți grijă la forma corectă sau adecvată dintre posibilitățile de mai jos: +    *  Ideile principale în capitole și secțiuni 
-*this vs. these +    *  Ce figuri, tabele, snippet-uri de cod vor intra în fiecare secțiune 
-*can vs. may +    *  Dezvoltarea ideilor în pagrafrae 
-*As you can see -> As one can see +    *  Parcurgerea lucrării cap coadă pentru a verifica faptul că exprimarea și formatarea sunt consecvente 
-*because vs. as +  *  Fiți consecvenți: dacă optați pentru un stil de exprimare sau formatare, folosiți-l pe acela 
-*it's vs. its + 
-*it's vs. is +==== Limbă și limbaj ==== 
-*needed vs. required + 
-*necessary vs. required +   Lucrarea poate fi scrisă în română sau engleză; nu este obligatorie una sau alta. 
-*like vs. such as +     Recomand engleză pentru că este ușor să exprimi termeni tehnici, dar alegerea limbii aparține fiecăruia. 
-*to have vs. to possess +   Când scrieți în limba română sau aveți nume în limba română, folosiți [[http://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Diacritice#Caracterele_.C8.98_.C8.99i_.C8.9A|diacritice corecte (comma below)]]. 
-*level vs. layer (networking stack) +   Când scrieți în engleză, începeți cu majusculă (capitalizați) cuvintele din titlurile de capitole, secțiuni, titlul lucrării; excepție fac articolele, prepozițiile și conjuncțiile. 
-*fairer vs. improved fairness +     Nu e obligatoriu să faceți asta pentru figuri, tabele și snippet-uri de cod. Oricum ar fi, fiți consecvenți. Fie capitalizați peste tot în figuri, tabele și snippet-uri de cod, fie nicăieri. 
-*also vs. at the same time/moreover +   Folosiți spell checker. În Vim se face folosind comanda ":set spell"
-*it can be given vs. it may be given +   Dacă redactați în limba engleză, aveți grijă la forma corectă sau adecvată dintre posibilitățile de mai jos: 
-*given vs. provided +     this vs. these 
-*the tests vs. tests +     can vs. may 
-*between vs. among +     As you can see -> As one can see 
-*data vs. the data +     because vs. as 
-*students vs. the students (at beginning of sentence) +     it's vs. its 
-*because vs. due to +     it's vs. is 
-*as such vs. consequently +     needed vs. required 
-*course vs. class +     necessary vs. required 
-*problem vs. issue +     like vs. such as 
-*which vs. that +     to have vs. to possess 
-*big vs. large +     level vs. layer (networking stack) 
-*few vs. little vs. small +     fairer vs. improved fairness 
-*so vs. as such +     also vs. at the same time/moreover 
-*verify vs. check +     it can be given vs. it may be given 
-*too vs. as well +     given vs. provided 
-* Dacă redactați în limba română aveți grijă la greșelile frecvente de mai jos: +     the tests vs. tests 
-*folosirea cuvântului "librărie", corect este "bibliotecă" +     between vs. among 
-*folosirea cuvântului "adiționale", corect este "suplimentare" +     data vs. the data 
-*folosirea expresiei "nucleul/kernel-ul de Linux", corect este "nucleul/kernel-ul Linux" +     students vs. the students (at beginning of sentence) 
-* Folosiți diateza activă când spuneți ce ați făcut și ce decizii ați luat: "we chose to", "we designed", "we implemented", "we surveyed", "we evaluated". **Nu** folosiți diateza pasivă, pentru că nu este afirmativă, pare deresponsabilizantă: "X was degined", "a survey was conducted", "the following were evaluated"+     because vs. due to 
-* Evitați exprimarea informală/colocvială de forma "we can see in the picture", "we will move to the next chapter". Folosiți "In the picture above we present" sau "The picture above shows"+     as such vs. consequently 
-* Folosiți timpul trecut când prezentați în lucrare activități deja realizate, pentru că e ceva ce ați făcut. Nu folosiți timpul viitor pentru asta. Puteți folosi timpul viitor pentru a indica ce veți prezenta în continuare în lucrare, dar nu pentru a prezenta activități deja realizate în proiect și rezultate deja obținute.+     course vs. class 
 +     problem vs. issue 
 +     which vs. that 
 +     big vs. large 
 +     few vs. little vs. small 
 +     so vs. as such 
 +     verify vs. check 
 +     too vs. as well 
 +   Dacă redactați în limba română aveți grijă la greșelile frecvente de mai jos: 
 +     folosirea cuvântului "librărie", corect este "bibliotecă" 
 +     folosirea cuvântului "adiționale", corect este "suplimentare" 
 +     folosirea expresiei "nucleul/kernel-ul de Linux", corect este "nucleul/kernel-ul Linux" 
 +   Folosiți diateza activă când spuneți ce ați făcut și ce decizii ați luat: "we chose to", "we designed", "we implemented", "we surveyed", "we evaluated". **Nu** folosiți diateza pasivă, pentru că nu este afirmativă, pare deresponsabilizantă: "X was degined", "a survey was conducted", "the following were evaluated"
 +   Evitați exprimarea informală/colocvială de forma "we can see in the picture", "we will move to the next chapter". Folosiți "In the picture above we present" sau "The picture above shows"
 +   Folosiți timpul trecut când prezentați în lucrare activități deja realizate, pentru că e ceva ce ați făcut. Nu folosiți timpul viitor pentru asta. Puteți folosi timpul viitor pentru a indica ce veți prezenta în continuare în lucrare, dar nu pentru a prezenta activități deja realizate în proiect și rezultate deja obținute.
  
 <note tip> <note tip>
 Pentru spell checking și scriere expresivă folosiți [[http://www.hemingwayapp.com/|Hemingway Editor]]. Pentru spell checking și scriere expresivă folosiți [[http://www.hemingwayapp.com/|Hemingway Editor]].
 </note> </note>
-=== Titulaturi === 
  
-* Când puneți numele coordonatorului/coordonatorilor, fie îl puneți fără titulatură, fie cu titulatura corectă. Exemple de titulaturi corecte: +==== Titulaturi ====
-** **As.ing.** - pentru asistenți +
-** **As.drd.ing.** - pentru asistenți doctoranzi +
-** **As.dr.ing.** - pentru asistenți doctori +
-** **Șl.dr.ing.** - pentru șefi de lucrări +
-** **Conf.dr.ing.** - pentru conferențiari +
-** **Prof.dr.ing.** - pentru profesori +
-* Nu folosiți spații între câmpurile titulaturii. "Prof.dr.ing." e OK, "Prof. dr. ing." e mai puțin estetic. +
-* Folosiți forma "Prenume Nume", în loc de "Nume Prenume", atât pentru numele vostru cât și pentru coordonatori. +
-* Trebuie sa existe cel puțin un coordonator din facultate, cu nomenclatorul de mai sus și eventual alți co-supervizori. Aceștia pot să nu fie membri ai facultății. Puteti să îi treceți fără titulatură sau cu titulatură. Exemple de titulaturi corecte: +
-** **Ing.** - pentru ingineri +
-** **Drd.ing.** - pentru ingineri doctoranzi +
-** **Dr.ing.** - pentru ingneri doctori +
-* În cazul în care la coordonare au participat mai multe persoane, treceți-le pe toate în pagina de titlu, în ordinea relevenței. Adică, la un proiect la care sunt coordonatori Răzvan Deaconescu și Daniel Băluță, ordinea să fie: +
-*# Daniel Băluță +
-*# Răzvan Deaconescu +
-** pentru că în mod cert Daniel va fi fost mai mult implicat. +
-* Numele instituțiilor sunt cele indicate [[http://wiki.cs.pub.ro/promovare/denumiri|aici]]. +
-** Universitatea POLITEHNICA din București / University POLITEHNICA of Bucharest +
-** Facultatea de Automatică și Calculatoare / "Automatic Control and Computers Faculty" or "Faculty of Automatic Control and Computers" +
-** Departamentul de Calculatoare / Computer Science and Engineering Department +
-=== Număr de pagini lucrare ===+
  
-Nu vă concentrați pe dimensiune. Cât ieseiese; va fi suficient; nu băgați umplutură. +   Când puneți numele coordonatorului/coordonatorilorfie îl puneți fără titulatură, fie cu titulatura corectă. Exemple de titulaturi corecte: 
-** Recomandarea este de **maxim** 40 de pagini+     **As.ing.** - pentru asistenți 
-Contează să fie informație utilă, nu multă. +    *  **As.drd.ing.** - pentru asistenți doctoranzi 
-Preocupați-vă de conținutstructură, prezentare, mai puțin de dimensiune.+    *  **As.dr.ing.** - pentru asistenți doctori 
 +    *  **Șl.dr.ing.** - pentru șefi de lucrări 
 +     **Conf.dr.ing.** - pentru conferențiari 
 +    *  **Prof.dr.ing.** - pentru profesori 
 +  *  Nu folosiți spații între câmpurile titulaturii. "Prof.dr.ing." e OK, "Prof. dr. ing." e mai puțin estetic. 
 +  *  Folosiți forma "Prenume Nume", în loc de "Nume Prenume", atât pentru numele vostru cât și pentru coordonatori
 +   Trebuie sa existe cel puțin un coordonator din facultate, cu nomenclatorul de mai sus și eventual alți co-supervizori. Aceștia pot să nu fie membri ai facultății. Puteti să îi treceți fără titulatură sau cu titulatură. Exemple de titulaturi corecte: 
 +     **Ing.** - pentru ingineri 
 +    *  **Drd.ing.** - pentru ingineri doctoranzi 
 +    *  **Dr.ing.** - pentru ingneri doctori 
 +  *  În cazul în care la coordonare au participat mai multe persoane, treceți-le pe toate în pagina de titlu, în ordinea relevenței. Adicăla un proiect la care sunt coordonatori Răzvan Deaconescu și Daniel Băluță, ordinea să fie: 
 +  * # Daniel Băluță 
 +  * # Răzvan Deaconescu 
 +    *  pentru că în mod cert Daniel va fi fost mai mult implicat. 
 +  *  Numele instituțiilor sunt cele indicate [[http://wiki.cs.pub.ro/promovare/denumiri|aici]]. 
 +    *  Universitatea POLITEHNICA din București / University POLITEHNICA of Bucharest 
 +    *  Facultatea de Automatică și Calculatoare / "Automatic Control and Computers Faculty" or "Faculty of Automatic Control and Computers" 
 +    *  Departamentul de Calculatoare / Computer Science and Engineering Department 
 +==== Număr de pagini lucrare ====
  
 +  *  Nu vă concentrați pe dimensiune. Cât iese, iese; va fi suficient; nu băgați umplutură.
 +    *  Recomandarea este de **maxim** 40 de pagini.
 +  *  Contează să fie informație utilă, nu multă.
 +  *  Preocupați-vă de conținut, structură, prezentare, mai puțin de dimensiune.
  
-=== Citare surse ===+==== Citare surse ====
  
-* **NU** puneți referințe la Wikipedia. +   **NU** puneți referințe la Wikipedia. 
-* Nu știu o regulă legat de footnote-uri sau referințe, dar dau recomandarea: +   Nu știu o regulă legat de footnote-uri sau referințe, dar dau recomandarea: 
-*dacă referiți un link mai puțin seminificativ și o singură dată, puneți notă de subsol; +     dacă referiți un link mai puțin seminificativ și o singură dată, puneți notă de subsol; 
-*altfel puneți referință bibliografică. +     altfel puneți referință bibliografică. 
-* Dacă o imagine este introdusă în text și nu este făcută de autorul lucrării, trebuie citată sursa ei (ca notă de subsol). +   Dacă o imagine este introdusă în text și nu este făcută de autorul lucrării, trebuie citată sursa ei (ca notă de subsol). 
-* Referințele se pun direct legate de text (de exemplu "KVM[1] uses" ...). Nu este musai să spuneți "as stated in [12]" sau "as described in [11]"+   Referințele se pun direct legate de text (de exemplu "KVM[1] uses" ...). Nu este musai să spuneți "as stated in [12]" sau "as described in [11]"
-* Afirmațiile de forma "are numerous", "have grown exponentially", "are among the most used", "are an important topic" trebuie să fie acoperite cu citări. +   Afirmațiile de forma "are numerous", "have grown exponentially", "are among the most used", "are an important topic" trebuie să fie acoperite cu citări. 
-*Mai ales în capitolele de introducere și de "state of the art" sau "related work" sau "background" trebuie să vă argumentați afirmațiile prin citări. Fiți autocritici și gândiți-vă dacă afirmațiile au nevoie de citări, chiar și cele pe care le considerați evidente. +     Mai ales în capitolele de introducere și de "state of the art" sau "related work" sau "background" trebuie să vă argumentați afirmațiile prin citări. Fiți autocritici și gândiți-vă dacă afirmațiile au nevoie de citări, chiar și cele pe care le considerați evidente. 
-*Cea mai mare parte dintre citări vor fi în capitolele de introducere și de "state of the art" sau "related work" sau "background"+     Cea mai mare parte dintre citări vor fi în capitolele de introducere și de "state of the art" sau "related work" sau "background"
-* Intrările bibliografice trebuie citate în text. Nu le adăugați pur și simplu la final. +   Intrările bibliografice trebuie citate în text. Nu le adăugați pur și simplu la final. 
-* Nu copiați sau traduceți elemente mai mari de un paragraf. Dacă este util un paragraf sau o propoziție puneți între ghilimele și citați sursa. +   Nu copiați sau traduceți elemente mai mari de un paragraf. Dacă este util un paragraf sau o propoziție puneți între ghilimele și citați sursa. 
-* Dacă reformulați idei sau creați un paragraf rezumat al unor idei folosind cuvintele voastre, precizați cu citare (referință bibliografică) sau cu notă de subsol sursa sau sursele de unde ați preluat ideile. +   Dacă reformulați idei sau creați un paragraf rezumat al unor idei folosind cuvintele voastre, precizați cu citare (referință bibliografică) sau cu notă de subsol sursa sau sursele de unde ați preluat ideile. 
-* Puneți referințele direct în text în zona aferentă; nu este nevoie de precizări explicite de forma "mai multe aici[1]".+   Puneți referințele direct în text în zona aferentă; nu este nevoie de precizări explicite de forma "mai multe aici[1]".
  
-=== Despre plagiat ===+==== Despre plagiat ====
  
 Urmăriți definițiile și indicațiile legate de plagiat [[https://www.informs.org/Find-Research-Publications/INFORMS-Journals/Author-Portal/Publications-Policies/Guidelines-for-Copyright-Plagiarism|aici]]. Urmăriți definițiile și indicațiile legate de plagiat [[https://www.informs.org/Find-Research-Publications/INFORMS-Journals/Author-Portal/Publications-Policies/Guidelines-for-Copyright-Plagiarism|aici]].
  
 Puteți face verificare de gramatică, exprimare și de plagiat pe Grammarly: https://www.grammarly.com/plagiarism-checker Puteți face verificare de gramatică, exprimare și de plagiat pe Grammarly: https://www.grammarly.com/plagiarism-checker
-=== Figuri, tabele și snippet-uri de cod === 
  
-* Folosiți figuridiagrame și tabele oriunde posibili. O figură face cât o mie de cuvinte și face mai ușor de înțeles textul. +==== Figuri, tabele și snippet-uri de cod ====
-** Puteți folosi imagini, diagrame arhitecturale, diagrame de flux, diagrame de cazuri de utilizare, diagrame de interacțiune etc. +
-* Ca figuri, folosiți, pe cât posibil, figuri în format vectorial (PDF, EPS, SVG pentru LaTeX sau direct în Office). +
-** Figurile în format vectorial sunt scalabile în document; la zoom in pot deveni mai clare spre deosebire de formatul bitmap. +
-** Dacă nu puteți folosi figuri în format vectorial și aveți nevoie să folosiți figuri în format bitmap/raster, folosiți, pe cât posibil, format PNG (lossless compression), în loc de format JPEG (lossy compression). +
-* O figură va ocupa din document o pagină: circa 1/3 sau 1/2 pagină poza și restul explicației acesteia. +
-** O figură nu ajunge să fie doar figura. Ea este doar o formă de suport pe care o justifici în text și explici diversele componente, module din cadrul figurii/imaginii/digramei/graficului. +
-* La fel în cazul tabelelor. +
-* La fel în cazul snippet-urilor de cod. +
-** Snippet-urile de cod sunt utile pentru a justifica o decizie luată. Nu veți explica bucăți de cod doar de dragul de a explica, ci pentru a argumenta o decizie. +
-** De regulă, un snippet va avea 15-30 de linii de cod și vor fi numerotate liniile. Veți explica, la fel ca într-o imagine rolul snippet-ului și anumite linii de cod importante. +
-** Folosiți un font monospace pentru snippet-uri de cod+
-** Adăugați caption-uri sub snippet-uri de cod de forma: "Listing 1: Sample Algorithm"+
-** În măsura în care sunt greu vizibile, încadrați snippet-urile într-un chenar sau puneți o culoare de fundal (un gri deschis, de exemplu). +
-** În LaTeX, pentru snippet-uri de cod puteți folosi [[http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Packages/Listings|pachetul listings]]. +
-* Centrați în text figuri, tabele, secțiuni de cod. +
-** Folosiți caption-uri pentru cele de mai sus. +
-* Puneți figuri suficient de mari cât să se vadă. +
-* Referiți figurile în text și detaliați ce înseamnă. Evitați să puneți o figură și să precizați doar vag în text despre ce este vorba. +
-* Dacă folosiți diagrame cu un flux, atunci puneți numere deasupra săgeților din diagrame, numere care să justifice ordinea. +
-* Nu încărcați figurile și tabelele. Trebuie să rezulte repede aspectele importante dintr-o figură sau tabel. +
-* Dacă în figuri aveți multe zero-uri la numerele de pe verticală/orizontală, sau în tabele, decupați din zero-uri și schimbați unitatea de măsură. +
-** E greu să numeri zero-urile și să te prinzi care este valoarea. +
-** Adică în loc de a spune 100 ms, 1000ms, 10000 ms, spune 0.1s, 1s, 10s. +
-* Figurile care nu sunt făcute de autorul articolului trebuie citate (fie referință bibliografică, fie notă de subsol (//footnote//)). +
-* În LaTeX, pentru tabele folosiți [[http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Tables#Professional_tables|pachetul booktabs]]. +
-* Pentru generarea automată a imaginilor din Dia și Inkscape urmăriți indicațiile de [[https://systems.cs.pub.ro/projects/projects/templates/wiki/Images|aici]].+
  
-=== Anexe === +  *  Folosiți figuri, diagrame și tabele oriunde posibili. O figură face cât o mie de cuvinte și face mai ușor de înțeles textul. 
-Anexele sunt **opționale** (adică, la fel ca P.S.-ul într-un e-mail, de obicei nu veți avea nevoie de ele și nu vor apărea într-un document)Ce poate intra în anexe: +     Puteți folosi imagini, diagrame arhitecturale, diagrame de flux, diagrame de cazuri de utilizare, diagrame de interacțiune etc. 
-** Exemplu de fișier de configurare sau compilare+   Ca figuri, folosiți, pe cât posibil, figuri în format vectorial (PDF, EPS, SVG pentru LaTeX sau direct în Office). 
-** Un set de tabele mai mari. +     Figurile în format vectorial sunt scalabile în document; la zoom in pot deveni mai clare spre deosebire de formatul bitmap. 
-** Un set de screenshot-uri. +     Dacă nu puteți folosi figuri în format vectorial și aveți nevoie să folosiți figuri în format bitmap/raster, folosiți, pe cât posibil, format PNG (lossless compression), în loc de format JPEG (lossy compression). 
-** Un exemplu de rulare unor comenzi plus outputul acestora+  *  O figură va ocupa din document o pagină: circa 1/3 sau 1/2 pagină poza și restul explicației acesteia. 
-** În mod tipic, în anexe intră lucruri care ocupă mai mult de o pagină și care ar rupe firul de parcurgere din text.+    *  O figură nu ajunge să fie doar figura. Ea este doar o formă de suport pe care o justifici în text și explici diversele componentemodule din cadrul figurii/imaginii/digramei/graficului. 
 +  *  La fel în cazul tabelelor. 
 +  *  La fel în cazul snippet-urilor de cod. 
 +    *  Snippet-urile de cod sunt utile pentru a justifica o decizie luată. Nu veți explica bucăți de cod doar de dragul de a explica, ci pentru a argumenta o decizie. 
 +    *  De regulă, un snippet va avea 15-30 de linii de cod și vor fi numerotate liniile. Veți explica, la fel ca într-o imagine rolul snippet-ului și anumite linii de cod importante. 
 +    *  Folosiți un font monospace pentru snippet-uri de cod
 +     Adăugați caption-uri sub snippet-uri de cod de forma: "Listing 1: Sample Algorithm"
 +    *  În măsura în care sunt greu vizibile, încadrați snippet-urile într-un chenar sau puneți o culoare de fundal (un gri deschis, de exemplu)
 +     În LaTeX, pentru snippet-uri de cod puteți folosi [[http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Packages/Listings|pachetul listings]]. 
 +  *  Centrați în text figuri, tabele, secțiuni de cod. 
 +    *  Folosiți caption-uri pentru cele de mai sus. 
 +  *  Puneți figuri suficient de mari cât să se vadă
 +   Referiți figurile în text și detaliați ce înseamnă. Evitați să puneți o figură și să precizați doar vag în text despre ce este vorba. 
 +   Dacă folosiți diagrame cu un flux, atunci puneți numere deasupra săgeților din diagrame, numere care să justifice ordinea. 
 +  *  Nu încărcați figurile și tabelele. Trebuie să rezulte repede aspectele importante dintr-o figură sau tabel. 
 +  *  Dacă în figuri aveți multe zero-uri la numerele de pe verticală/orizontală, sau în tabele, decupați din zero-uri și schimbați unitatea de măsură
 +     E greu să numeri zero-urile și să te prinzi care este valoarea. 
 +     Adică în loc de a spune 100 ms, 1000ms, 10000 ms, spune 0.1s, 1s, 10s
 +   Figurile care nu sunt făcute de autorul articolului trebuie citate (fie referință bibliografică, fie notă de subsol (//footnote//)). 
 +  *  În LaTeX, pentru tabele folosiți [[http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Tables#Professional_tables|pachetul booktabs]]. 
 +  *  Pentru generarea automată a imaginilor din Dia și Inkscape urmăriți indicațiile de [[https://systems.cs.pub.ro/projects/projects/templates/wiki/Images|aici]].
  
-=== Organizare idei ===+==== Anexe ====
  
-Țineți cont de [[http://en.wikipedia.org/wiki/Halo_effect|halo effect]]. Întâi precizați ce ați făcut, partea existentă, partea de succes și apoi spuneți ce nu ați făcut, ce mai este de făcut, parte lipsă. +  *  Anexele sunt **opționale** (adică, la fel ca P.S.-ul într-un e-mailde obicei nu veți avea nevoie de ele și nu vor apărea într-un document)Ce poate intra în anexe: 
-Nu începeți capitole sau secțiuni brusc. Trebuie să luați ușor cititorul, să îi prezentați contextul și apoi conceptele. +     Exemplu de fișier de configurare sau compilare. 
-Nu începeți o secțiune direct după un titlu de capitol. După un titlul de capitol spuneți despre ce este vorba în acel capitolapoi începeți titlul secțiunii și descrieți acea secțiune. +    *  Un set de tabele mai mari
-* Fiecare capitol trebuie să înceapă cu o prezentare a acelui capitol-i fie clar cititorul ce va găsi în acel capitol, să nu-l surprindă prezența sau succesiunea unor secțiuni. +     Un set de screenshot-uri. 
-* Încheiați fiecare capitol cu un sumar al capitoluluia ceea ce ați prezentat și a relevanței celor prezentate; în mod ideal, dacă se poate și nu pare picat din OZN, faceți referire la capitolul următor. +    *  Un exemplu de rulare a unor comenzi plus outputul acestora. 
-* Nu introduceți concepte, noțiuni din OZN, adică dintr-o dată, fără o prezentare în prealabil a cadrului. Nu trebuie să suprindeți pe cititor, trebuie să reiasă natural, din text, introducerea unei noțiuni. +    *  În mod tipic, în anexe intră lucruri care ocupă mai mult de o pagină și care ar rupe firul de parcurgere din text.
-* Nu puneți o singură secțiune la un subcapitol sau o singură subsecțiune la un capitolDacă este una singură, atunci nu își are sensul acolo; nefiind o altă secțiune/subsecțiune după ea, conținutul fi "integrat" în secțiunea/capitolul părinte. +
-Cititorul trebuie să aibă imaginea de ansamblu a proiectului în minte. Trebuie să structurați lucrarea și să vă exprimați în așa fel încât cititorul să aibă în minte vederea de ansamblu ("pădurea") și să nu fie suprins când se prezintă o componentă sau alta ("copacii")Orice termen sau idee nou introdusă trebuie să fie anticipată în lucrare, astfel încât cititorul să nu fie suprins de vederea acesteia+
-Când prezentați ceva, trebuie să exprimați într-o formă sau alta răspunsuri la întrebări de forma "De ce?": "De ce am ales această variantă?""De ce prezint această tehnologie?", "De ce prezint acest lucru aici și nu altundeva în lucrare?", "De ce este aceasta cea mai potrivită soluție?", "De ce este această informație relevantă în cadrul lucrării?" și așa mai departe.+
  
-=== Recenzie lucrare ===+==== Organizare idei ====
  
-După ce terminați documentulstați cel puțin jumătate de zi și faceți altcevaApoi parcurgeți-l și vedeți dacă vi se pare clar, natural, ce ați scris; dacă vouă ni vi se pare clar, o să fie greu pentru cititori+   Țineți cont de [[http://en.wikipedia.org/wiki/Halo_effect|halo effect]]. Întâi precizați ce ați făcutpartea existentă, partea de succes și apoi spuneți ce nu ați făcut, ce mai este de făcut, parte lipsă. 
-** Dacă aveți un amic cu oarece cultură tehnică, e ideal -i dați pentru citire documentul să vă ofere feedback/recenzie.+  *  Nu începeți capitole sau secțiuni brusc. Trebuie să luați ușor cititorul, să îi prezentațcontextul și apoi conceptele. 
 +  *  Nu începeți o secțiune direct după un titlu de capitolDupă un titlul de capitol spuneți despre ce este vorba în acel capitol, apoi începeți titlul secțiunii și descrieți acea secțiune. 
 +  *  Fiecare capitol trebuie să înceapă cu o prezentare a acelui capitol. Să-i fie clar cititorul ce va găsi în acel capitolsă nu-l surprindă prezența sau succesiunea unor secțiuni. 
 +  *  Încheiați fiecare capitol cu un sumar al capitoluluia ceea ce ați prezentat și a relevanței celor prezentateîn mod ideal, dacă se poate și nu pare picat din OZNfaceți referire la capitolul următor. 
 +  *  Nu introduceți concepte, noțiuni din OZN, adică dintr-dată, fără o prezentare în prealabil a cadrului. Nu trebuie să suprindeți pe cititor, trebuie să reiasă natural, din text, introducerea unei noțiuni
 +   Nu puneți o singură secțiune la un subcapitol sau o singură subsecțiune la un capitol. Dacă este una singură, atunci nu își are sensul acolo; nefiind o altă secțiune/subsecțiune după ea, conținutul fi "integrat" în secțiunea/capitolul părinte. 
 +  *  Cititorul trebuie să aibă imaginea de ansamblu a proiectului în minte. Trebuie să structurați lucrarea și să vă exprimați în așa fel încât cititorul să aibă în minte vederea de ansamblu ("pădurea") și să nu fie suprins când se prezintă o componentă sau alta ("copacii"). Orice termen sau idee nou introdusă trebuie să fie anticipată în lucrare, astfel încât cititorul să nu fie suprins de vederea acesteia. 
 +  *  Când prezentați ceva, trebuie să exprimați într-o formă sau alta răspunsuri la întrebări de forma "De ce?": "De ce am ales această variantă?", "De ce prezint această tehnologie?", "De ce prezint acest lucru aici și nu altundeva în lucrare?", "De ce este aceasta cea mai potrivită soluție?", "De ce este această informație relevantă în cadrul lucrării?" și așa mai departe.
  
-=== Punctuație ===+==== Recenzie lucrare ====
  
-Nu puneți punct după titlul unui capitol sau al unei secțiuni. +   După ce terminați documentul, stați cel puțin jumătate de zi și faceți altcevaApoi parcurgeți-l și vedeți dacă vi se pare clar, natural, ce ați scrisdacă vouă ni vi se pare clar, o să fie greu pentru cititori. 
-* Aveți grijă la virguleexistă tendința de a se folosi virgule în mod exageratParcurgeți [[http://ro.wikipedia.org/wiki/Virgula_%C3%AEn_limba_rom%C3%A2n%C4%83|acest articol]].+    *  Dacă aveți un amic cu oarece cultură tehnică, e ideal să-i dați pentru citire documentul să vă ofere feedback/recenzie.
  
-=== Concretețea exprimării ===+==== Punctuație ====
  
-Evitați exprimă de forma: +   Nu puneți punct după titlul unui capitol sau al unei secțiuni
-** "Nobody likes to" +   Aveți grijă la virgule; există tendința de a se folosi virgule în mod exagerat. Parcurgeți [[http://ro.wikipedia.org/wiki/Virgula_%C3%AEn_limba_rom%C3%A2n%C4%83|acest articol]].
-** "Everybody enjoys"/"Everybody knows" +
-** Sunt afirmații generaliste pentru care nu ai acoperire. +
-** Se poate spune "We assume/It is assumed that nobody likes to ..."+
-* Evitați folosirea exprimărilor de forma: +
-** "This thesis aims to" +
-** "In this thesis we want to" +
-** Păi ori vrei/țintești ori chiar ai făcut ceva :-) +
-** Teza are niște afirmații clare/concrete. Spui ce ai făcut, ce prezintă teza, implementare, proiectare; nu spui ce urmărești. Ai urmărit ceva, ai ajuns undeva. Teza prezintă ce ai făcut și unde ai ajuns, nu are alte obiective sau dorințe. Alea pot apărea la "Future Work"+
-Când folosiți termeni vagi precum "context" sau "background" sau "concept", alipiți-i de niște termeni concreți ca să fie clar la ce vă referiți. +
-* Nu folosiți forma posesivă pentru obiecte: +
-** "system's health" -> "system health" +
-** "module's desing" -> "design of the module" +
-* Evitați folosirea cuvintelor "some", "many", "lot". Nu au valoarea cantitativă absolută și pot să însemne lucruri diferite pentru fiecare. +
-** Dacă le folosiți, aveți nevoie de o citare care să argumenteze că sunt "puține", "multe" etc. +
-* Când folosiți pentru prima oară un acronim în text detaliați despre ce este vorbaDe exemplu: "ISA (Instruction Set Architecture)", "TCP (Transmission Control Protocol)", "SQL (Standard Query Language)".+
  
-=== Formatare ===+==== Concretețea exprimării ====
  
-Folosiți un format consecvent pentru nume de funcții, macro-uri, variabile, excepții - elemente care apar, de obicei, în cod+   Evitați exprimă de forma: 
-** Sugerez font monotype/teletype (\texttt{...} în LaTeX, Courier în suite Office)+    *  "Nobody likes to" 
-** Am văzut folosit șun font cursiv/italiccare arată, de asemeneabine. +    *  "Everybody enjoys"/"Everybody knows" 
-** Cuvântul cheielegat de formatareeste **consecvență**+    *  Sunt afirmații generaliste pentru care nu ai acoperire
-Nu indentați paragrafele. Folosiți un spațiu între paragrafe ("Use space after paragraph"). +     Se poate spune "We assume/It is assumed that nobody likes to ..."
-** În LaTeX puteți folosi [[http://www.ctan.org/pkg/parskip|pachetul parskip]]+   Evitați folosirea exprimărilor de forma: 
-Numerotați paginile lucrării+     "This thesis aims to" 
-Folosiți formatul "justified" pentru a încadra textul în pagină. +    *  "In this thesis we want to" 
-=== LaTeX ===+    *  Păi ori vrei/țintești ori chiar ai făcut ceva :-) 
 +    *  Teza are niște afirmații clare/concrete. Spui ce ai făcutce prezintă tezaimplementareproiectare; nu spui ce urmăreștiAi urmărit cevaai ajuns undeva. Teza prezintă ce ai făcut și unde ai ajunsnu are alte obiective sau dorințe. Alea pot apărea la "Future Work"
 +   Când folosiți termeni vagi precum "context" sau "background" sau "concept", alipiți-i de niște termeni concreți ca să fie clar la ce vă referiți. 
 +  *  Nu folosiți forma posesivă pentru obiecte: 
 +    *  "system's health" -> "system health
 +     "module's desing" -> "design of the module" 
 +   Evitați folosirea cuvintelor "some", "many", "a lot"Nu au valoarea cantitativă absolută și pot să însemne lucruri diferite pentru fiecare
 +     Dacă le folosiți, aveți nevoie de o citare care să argumenteze că sunt "puține", "multe" etc
 +   Când folosiți pentru prima oară un acronim în text detaliați despre ce este vorba. De exemplu: "ISA (Instruction Set Architecture)", "TCP (Transmission Control Protocol)", "SQL (Standard Query Language)".
  
-* Urmăriți indicațiile de [[https://systems.cs.pub.ro/projects/projects/templates/wiki/LaTeXTips|aici]]. +==== Formatare ====
-=== Dimensionare fraze și paragrafe ===+
  
-Dacă o frază ocupă 3 sau mai multe rânduri este candidat la a fi împărțită. Fraze astfel de lungi suntîn generalgreu de înțeles+   Folosiți un format consecvent pentru nume de funcțiimacro-uri, variabile, excepții - elemente care apar, de obicei, în cod
-** Dacă o frază este atât de lungă și este greu de înțeles la citirespargeți-o în două sau mai multe fraze+     Sugerez font monotype/teletype (\texttt{...} în LaTeX, Courier în suite Office). 
-Paragrafele auîn generalîntre 5 și 10 rânduri. Un paragraf = o idee. Pot exista mai multe sau mai multe rânduri cât timp ideea se regăsește în acel paragraf+     Am văzut folosit și un font cursiv/italiccare arată, de asemenea, bine
-** Dacă un paragraf este prea mare devine greu de citit, pare un munte de textVedeți dacă sintetizați mai multe idei în acel paragraf, caz în care spărgeți-l în subparagrafe.+     Cuvântul cheielegat de formatareeste **consecvență**
 +   Nu indentați paragrafele. Folosiți un spațiu între paragrafe ("Use space after paragraph"). 
 +    *  În LaTeX puteți folosi [[http://www.ctan.org/pkg/parskip|pachetul parskip]]. 
 +  *  Numerotați paginile lucrării. 
 +  *  Folosiți formatul "justified" pentru a încadra textul în pagină.
  
-== Verificare anti-copiere ==+==== LaTeX ==== 
 + 
 +  *  Urmăriți indicațiile de [[https://systems.cs.pub.ro/projects/projects/templates/wiki/LaTeXTips|aici]]. 
 + 
 +==== Dimensionare fraze și paragrafe ==== 
 + 
 +  *  Dacă o frază ocupă 3 sau mai multe rânduri este candidat la a fi împărțită. Fraze astfel de lungi sunt, în general, greu de înțeles. 
 +    *  Dacă o frază este atât de lungă și este greu de înțeles la citire, spargeți-o în două sau mai multe fraze. 
 +  *  Paragrafele au, în general, între 5 și 10 rânduri. Un paragraf = o idee. Pot exista mai multe sau mai multe rânduri cât timp ideea se regăsește în acel paragraf. 
 +    *  Dacă un paragraf este prea mare devine greu de citit, pare un munte de text. Vedeți dacă sintetizați mai multe idei în acel paragraf, caz în care spărgeți-l în subparagrafe. 
 + 
 +===== Verificare anti-copiere =====
  
 Lucrările sunt verificate anti-copiere. Pentru aceasta conținutul lucrărilor trebuie să fie original. O lucrare având conținut neoriginal (adică paragrafe întregi copiate și necitate) va fi respinsă. Lucrările sunt verificate anti-copiere. Pentru aceasta conținutul lucrărilor trebuie să fie original. O lucrare având conținut neoriginal (adică paragrafe întregi copiate și necitate) va fi respinsă.
Line 394: Line 402:
  
 Este utilă și parcurgerea [[http://thevisualcommunicationguy.com/wp-content/uploads/2014/09/Infographic_Did-I-Plagiarize.jpg|acestei imagini]]. Este utilă și parcurgerea [[http://thevisualcommunicationguy.com/wp-content/uploads/2014/09/Infographic_Did-I-Plagiarize.jpg|acestei imagini]].
-== Realizare slide-uri pentru susținere/prezentare == 
  
-* Realizați slide-urile în mod iterativ. După fiecare iterație cereți feedback de la echipa de coordonare: +===== Realizare slide-uri pentru susținere/prezentare =====
-** Întâi creați titlurile slide-urilor. +
-** Scrieți ideile principale. +
-** Precizați unde doriți să apară imagini, tabele, snippet-uri de cod. +
-** Dezvoltați ideile principale în conținut. +
-** Faceți o parcurgere a slide-urilor și asigurați-vă că aveți exprimare și formatare consecventă. +
-* Pentru comunicare cu echipa de coordonare, urmăriți [[#publicare_fisiere|indicațiile de publicare a fișirelor]]. +
-* În realizarea slide-urilor și în susținerea prezentării urmăriți și [[http://www.businessinsider.com/most-common-presentation-mistakes-2014-8|indicațiile de aici]].+
  
-=== Narativ slide-uri ===+==== Mindset ==== 
 + 
 +<note important> 
 +**NU VĂ APUCAȚI DE SUPORTUL DE PREZENTARE FĂCÂND SLIDE-URI ÎN FAȚA LAPTOP-ULUI**. Stați undeva pe un scaun, afară, relaxați, cu o foaie și un pix în față. Gândiți-vă cum ați vinde cuiva ideea proiectului vostru, nu vă gândiți la document, nu atât de mult la CUM și CE ați făcut, mai mult pe DE CE e important și CE AM OBȚINUT. Faceți un astfel de plan pe hârtie. Luați o pauza de cel puțin 30 de minute. Iar uitați-vă peste plan? Are sens? E coerent? Are un fir narativ? E digerabil de audiență? E persuasiv? Treceți iar peste el. Apoi iar mai luați o pauză de cel puțin 30 de minute. Apoi iar uitați-vă peste plan. Abia după aceea traduceți astea pe slide-uri. 
 + 
 +Iată cel mai mare secret al unei prezentări de succes: suportul de prezentare NU ÎL REPREZINTĂ slide-urile. Îl reprezintă ideile, cursivitatea lor, coerența. Astea NU SE FAC pe slide-uri, NU SE FAC în fața laptop-ului. Doar în faza finală, după ce ideea este coerentă, lucrurile au sens, veți traduce pe slide-uri. 
 +</note> 
 + 
 +Mindset-ul vostru trebuie să fie unul: să insist la fiecare pas pe DE CE am făcut (motivație, obiective) și CE AM OBȚINUT (rezultate), mai puțin pe CE AM FĂCUT și CUM AM FĂCUT. 
 + 
 +Succesiunea ideilor trebuie să fie de la concret la abstract. Arătați întâi ceva concret: use case, un exemplu de rezultat unde vrei să ajungi, o problemă concretă, apoi prezinți ideea (de rezolvare, de proiectare, de investigare). Când prezinți concretul prima oară, audiența va înțelege ce vrei și apoi prezinți ideea ta. 
 + 
 +Nu trebuie (ba chiar e contra-indicat) să aveți structura slide-urilor similară cu a documentului. Documentul este o informație completă, exhaustivă care poate fi parcursă în orice mod dorește cititorul. Slide-urile (și prezentare) sunt o selecție a ideilor puse într-o formă narativă, o poveste coerentă, cu legătură între slide-uri, care "vând" audienței în primul rând IDEEA și REZULTATELE proiectului, abia apoi IDEEA DE IMPLEMENTARE sau PRINCIPIILE DE PROIECTARE. 
 + 
 +Mindset-ul vostru nu trebuie să fie riguros și profesoral / pedagogic. Nu trebuie (ba chiar e contra-productiv) să insistați pe fiecare detaliu, să explicați fiecare parte tehnică și fiecare decizie; nu trebuie să aveți acoperire până la ultimul nivel de cunoaștere a ceea ce prezentați. Mindset-ul trebuie să fie unul de sales, de pitching, în care prezinți în linii mari idea și insiști pe IMPACT, MOTIVAȚIE, ORIGINALITATE, BENEFICII. Detaliile se găsesc în document. Prezentarea e mai mult un act de vânzare / de persuasiune a ideii proiectului vostru. 
 + 
 +==== Indicații ==== 
 + 
 +  *  Realizați slide-urile în mod iterativ. După fiecare iterație cereți feedback de la echipa de coordonare: 
 +    *  Întâi creați titlurile slide-urilor. 
 +    *  Scrieți ideile principale. 
 +    *  Precizați unde doriți să apară imagini, tabele, snippet-uri de cod. 
 +    *  Dezvoltați ideile principale în conținut. 
 +    *  Faceți o parcurgere a slide-urilor și asigurați-vă că aveți exprimare și formatare consecventă. 
 +  *  Pentru comunicare cu echipa de coordonare, urmăriți [[#publicare_fisiere|indicațiile de publicare a fișirelor]]. 
 +  *  În realizarea slide-urilor și în susținerea prezentării urmăriți și [[http://www.businessinsider.com/most-common-presentation-mistakes-2014-8|indicațiile de aici]]. 
 + 
 +==== Narativ slide-uri ====
  
 Slide-urile să urmeze un fir narativ cursiv. Să fie ușor pentru public să urmărească prezentarea. Asta înseamnă o structură de forma: Slide-urile să urmeze un fir narativ cursiv. Să fie ușor pentru public să urmărească prezentarea. Asta înseamnă o structură de forma:
Line 418: Line 445:
   - concluzii, dezvoltări ulterioare   - concluzii, dezvoltări ulterioare
  
-=== Template-uri ===+==== Template-uri ====
  
-* Template-uri pentru document și slide-uri găsiți și pe [[https://systems.cs.pub.ro/teaching/bachelor-projects/|site-ul Systems]]. +   Template-uri pentru document și slide-uri găsiți și pe [[https://systems.cs.pub.ro/teaching/bachelor-projects/|site-ul Systems]]. 
-*Nu sunt obligatorii, puteți folosi și alte template-uri. +     Nu sunt obligatorii, puteți folosi și alte template-uri. 
-* Sunt foarte importante [[#titulaturi|indicațiile despre titulaturi]]. +   Sunt foarte importante [[#titulaturi|indicațiile despre titulaturi]]. 
-*Este posibil să fi neactualizat template-ul. Actualizați-l cu numele corecte ale entităților: universitate, facultate, departament.+     Este posibil să fi neactualizat template-ul. Actualizați-l cu numele corecte ale entităților: universitate, facultate, departament.
  
-=== Dimensionare ===+==== Dimensionare ====
  
-* Slide-urile să fie format 4:3, **nu** format 16:9. +   Slide-urile să fie format 4:3, **nu** format 16:9. 
-* Câteva metrici recomandate (dar nu impuse): +   Câteva metrici recomandate (dar nu impuse): 
-*Slide-urile sunt suport de prezentare în primul rând pentru voi, apoi pentru public; publicul vă ascultă în primul rând pe voi, apoi se uită la slide-uri; dacă stați și urmăriți slide-urile sau dacă slide-urile conțin lucruri care îți atrag foarte mult atenția (culori țipătoare, animații continue, scris mic), atunci pierdeți publicul. +     Slide-urile sunt suport de prezentare în primul rând pentru voi, apoi pentru public; publicul vă ascultă în primul rând pe voi, apoi se uită la slide-uri; dacă stați și urmăriți slide-urile sau dacă slide-urile conțin lucruri care îți atrag foarte mult atenția (culori țipătoare, animații continue, scris mic), atunci pierdeți publicul. 
-*10-15 slide-uri +     10-15 slide-uri 
-*3-6 bullet-uri pe slide +     3-6 bullet-uri pe slide 
-*20-40 de cuvinte per slide+     20-40 de cuvinte per slide
  
-=== Organizare idei în slide-uri ===+==== Organizare idei în slide-uri ====
  
-* Slide-urile trebuie să prezinte în special "pădurea" (viziunea, motivația, nevoia, obiectivele, evaluarea), mai puțin "copacii" (implementarea, tehnologiile folosite, metricile). +   Slide-urile trebuie să prezinte în special "pădurea" (viziunea, motivația, nevoia, obiectivele, evaluarea), mai puțin "copacii" (implementarea, tehnologiile folosite, metricile). 
-* Evitați propozițiile (predicatele) contează ideile. +   Evitați propozițiile (predicatele) contează ideile. 
-* Slide-urile cu imaginie sunt mai bune decât slide-urile cu text. +   Slide-urile cu imaginie sunt mai bune decât slide-urile cu text. 
-* Slide-urile trebuie să urmeze o poveste, o cronologie, nu să fie "bucăți" din proiect. +   Slide-urile trebuie să urmeze o poveste, o cronologie, nu să fie "bucăți" din proiect. 
-* Trebuie să reiasă de la bun început motivația proiectului ("De ce?"-ul). +   Trebuie să reiasă de la bun început motivația proiectului ("De ce?"-ul). 
-* La fel ca în document, când prezentați, țineți cont de [[http://en.wikipedia.org/wiki/Halo_effect|halo effect]]; întâi precizați ce ați făcut, partea existentă, partea de succes și apoi spuneți ce nu ați făcut, ce mai este de făcut, parte lipsă. +   La fel ca în document, când prezentați, țineți cont de [[http://en.wikipedia.org/wiki/Halo_effect|halo effect]]; întâi precizați ce ați făcut, partea existentă, partea de succes și apoi spuneți ce nu ați făcut, ce mai este de făcut, parte lipsă. 
-* **Nu** trebuie să prezentați în slide-uri **tot** proiectul vostru cu **tot** ce ați făcut, ci doar ce este necesar pentru ca o comisie să înțeleagă ce ați facut, de ce ați făcut și care au fost deciziile pe care le-ați luat pe parcursul lucrării. Toate detaliile le veți avea în lucrarea scrisă și nu trebuie prezentate în același mod în slide-uri. +   **Nu** trebuie să prezentați în slide-uri **tot** proiectul vostru cu **tot** ce ați făcut, ci doar ce este necesar pentru ca o comisie să înțeleagă ce ați facut, de ce ați făcut și care au fost deciziile pe care le-ați luat pe parcursul lucrării. Toate detaliile le veți avea în lucrarea scrisă și nu trebuie prezentate în același mod în slide-uri.
-=== Structură ===+
  
-* Nu insistați mai mult de 2 slide-uri pe partea de "state of the art"+==== Structură ====
-* Nu folosiți slide de cuprins. Nu prea ajută și consumă din timpul prezentării. +
-* E recomandat ca slide-ul/slide-urile de rezultate/evaluare să conțină rezultate concrete: numere, tabele, grafice. +
-* Slide-ul de concluzii este de forma forma: trecut, prezent, viitor. Adică "ce am făcut? ce am obținut în final? cum am verificat/validat/evaluat? ce urmează să fac?" +
-* Nu folosiți un slide de final cu un semn de întrebare. Slide-ul de final poate fi: +
-** slide-ul de concluzii sau +
-** un slide care să conțină cuvintele cheie aferente prezentării +
-* Slide-urile trebuie să "curgă", să fie coerente. Să urmăriți slide-urile să nu aveți "rupturi" între slide-uri. Adică un slide să nu apară "ca nuca în perete" ci să fie anunțat de un alt slide. Dacă nu puteți anunța un slide cu un alt slide să faceți asta verbal în timpul prezentării. +
-* Să fie clar din slide-uri și din prezentare care este contribuția voastră. Mai ales în cadrul unui proiect existent la care voi ați contribuit. Să fie foarte clar (din slide-uri, din ton, din concluzii) care era starea proiectului și care a fost contribuția voastră și cum ați îmbunătățit proiectul. +
-* Neapărat să aveți la final un slide de concluzii. Nu puneți **doar** slide de "Dezvoltări ulterioare". Puneți un slide de concluzii în care să sumarizați ce ați obținut, cum poate fi folosit, cum ați testat/validat/evaluat. Apoi pus conținut de tipul "Dezvoltări ulterioare"+
-=== Aspect ===+
  
-Aveți în vedere să folosiți animații simple (de tip "appear") în slide-uri atunci când aveți mai multe informații pe slide. Atât pentru slide-uri cu multe bullet-uri cât și pe slide-uri cu imagini cu mai multe componente+   Nu insistați mai mult de slide-uri pe partea de "state of the art"
-** Dacă un slide conține prea multe informații atunci este greu de urmărit. Publicul va primi prea mult conținut pe slide-uri dintr-o dată. +  *  Nu folosiți slide de cuprinsNu prea ajută și consumă din timpul prezentării
-** Folosiți animații pentru ca informațiile să apară pe rândbullet după bulletsau "imagineasăgeată, imagine" etc. Adică să apară aceste lucruri în timpul prezentării pe măsură ce vorbești; adică slide-urile să vă ajute. +   E recomandat ca slide-ul/slide-urile de rezultate/evaluare să conțină rezultate concrete: numere, tabele, grafice
-** Evitați animații complexe care fură privirea și nu sunt utile. Adică folosiți doar animații de tipul "appear"+   Slide-ul de concluzii este de forma formatrecutprezentviitor. Adică "ce am făcut? ce am obținut în final? cum am verificat/validat/evaluat? ce urmează să fac?" 
-Nu folosiți fundal de culoare închisă. +   Nu folosiți un slide de final cu un semn de întrebareSlide-ul de final poate fi: 
-Când folosiți imagini, folosiți culori care să se vadă pe proiector. +     slide-ul de concluzii sau 
-Când folosiți text peste imagini, folosiți o culoare opusă (scrieți text alb peste fundal roșu și text negru peste fundal galben, nu invers). +     un slide care să conțină cuvintele cheie aferente prezentării 
-* Când folosiți imagini, folosiți text de dimensiune mare, să se vadă. +   Slide-urile trebuie să "curgă", să fie coerenteSă urmăriți slide-urile să nu aveți "rupturi" între slide-uri. Adică un slide să nu apară "ca nuca în perete" ci să fie anunțat de un alt slide. Dacă nu puteți anunța un slide cu un alt slide să facețasta verbal în timpul prezentării
-** Insistați pe acest lucru. De prea multe ori  +   Să fie clar din slide-uri și din prezentare care este contribuția voastrăMai ales în cadrul unui proiect existent la care voi ați contribuit. Să fie foarte clar (din slide-uri, din ton, din concluzii) care era starea proiectului și care a fost contribuția voastră și cum ați îmbunătățit proiectul
-* Nu încărcați slide-ul cu text sau imagini; dacă o imagine e prea mare, eliminați bucăți sau folosiți două slide-uri. Și folosiți animații, ca să nu apară totul dintr-o dată+   Neapărat să aveți la final un slide de concluziiNu puneți **doar** slide de "Dezvoltări ulterioare". Punețun slide de concluzii în care să sumarizați ce ați obținut, cum poate fi folosit, cum ațtestat/validat/evaluatApoi pus conținut de tipul "Dezvoltări ulterioare".
-* Nu puneți titluri de slide-uri care nu spun nimic: de exemplu "Introducere"Titluri mai generice dar care spun ceva pot fi: "Motivație", "Neajunsuri curente", "Context", "Obiective", "Arhitectură", "Rezultate", "Evaluare", "Testare", "Concluzii"+
-Dacă un slide are un singur bullet principal șrestul sub-bullet-uri, atunci acel bullet poate dispărea, eventual integrat în titlu+
-Evitați folosirea slide-urilor cu același titluDacă mai multe slide-uri prezintă același lucru continuu, atunci puneți un sufix "(2)" după titlul celui de-al doilea slide, "(3)" după titlul celui de-al treilea slide etc+
-La nevoie ajustați dimensiunea fontului pentru ca titlul unui slide să încapă pe un singur rând. +
-* Numerotați slide-urile ca să vă poată fi referite pentru întrebări șobservații. +
-* Pe slide-urile cu rezultate să fie clar, eventual să puneți cu bold sau să încercuiți rezultatele relevante. +
-* Pe slide-urile cu rezultate ajută să fie rezultatele șîn format numeric procentual/relativ nu doar absolut. +
-* O imagine este de multe ori mai expresivă decât un bulletDacă slide-ul vostru poate folosi imagini în loc de bullet-uri, folosiți imagini. +
-=== Limbă, limbaj și exprimare ===+
  
-* Puteți face slide-urile în engleză și susține prezentarea în română. +==== Aspect ====
-* Puteți face documentul în limba engleză și slide-urile prezentării în limba română. +
-* Sunt mai puțin importante tehnologiile folosite sau detaliile de implementare și mai importante motivația proiectului, relevanța, obiectivele, rezultatele obținute și evaluarea acelor rezultate. +
-* Slide-urie conțin idei, nu fraze. Evitați folosirea frazelor și verbelor în slide-uri.+
  
-=== Citare surse ===+  *  Aveți în vedere să folosiți animații simple (de tip "appear") în slide-uri atunci când aveți mai multe informații pe slide. Atât pentru slide-uri cu multe bullet-uri cât și pe slide-uri cu imagini cu mai multe componente. 
 +    *  Dacă un slide conține prea multe informații atunci este greu de urmărit. Publicul va primi prea mult conținut pe slide-uri dintr-o dată. 
 +    *  Folosiți animații pentru ca informațiile să apară pe rând: bullet după bullet, sau "imaginea, săgeată, imagine" etc. Adică să apară aceste lucruri în timpul prezentării pe măsură ce vorbești; adică slide-urile să vă ajute. 
 +    *  Evitați animații complexe care fură privirea și nu sunt utile. Adică folosiți doar animații de tipul "appear"
 +  *  Nu folosiți fundal de culoare închisă. 
 +  *  Când folosiți imagini, folosiți culori care să se vadă pe proiector. 
 +  *  Când folosiți text peste imagini, folosiți o culoare opusă (scrieți text alb peste fundal roșu și text negru peste fundal galben, nu invers). 
 +  *  Când folosiți imagini, folosiți text de dimensiune mare, să se vadă. 
 +    *  Insistați pe acest lucru. De prea multe ori  
 +  *  Nu încărcați slide-ul cu text sau imagini; dacă o imagine e prea mare, eliminați bucăți sau folosiți două slide-uri. Și folosiți animații, ca să nu apară totul dintr-o dată. 
 +  *  Nu puneți titluri de slide-uri care nu spun nimic: de exemplu "Introducere". Titluri mai generice dar care spun ceva pot fi: "Motivație", "Neajunsuri curente", "Context", "Obiective", "Arhitectură", "Rezultate", "Evaluare", "Testare", "Concluzii"
 +  *  Dacă un slide are un singur bullet principal și restul sub-bullet-uri, atunci acel bullet poate dispărea, eventual integrat în titlu. 
 +  *  Evitați folosirea slide-urilor cu același titlu. Dacă mai multe slide-uri prezintă același lucru continuu, atunci puneți un sufix "(2)" după titlul celui de-al doilea slide, "(3)" după titlul celui de-al treilea slide etc. 
 +  *  La nevoie ajustați dimensiunea fontului pentru ca titlul unui slide să încapă pe un singur rând. 
 +  *  Numerotați slide-urile ca să vă poată fi referite pentru întrebări și observații. 
 +  *  Pe slide-urile cu rezultate să fie clar, eventual să puneți cu bold sau să încercuiți rezultatele relevante. 
 +  *  Pe slide-urile cu rezultate ajută să fie rezultatele și în format numeric procentual/relativ nu doar absolut. 
 +  *  O imagine este de multe ori mai expresivă decât un bullet. Dacă slide-ul vostru poate folosi imagini în loc de bullet-uri, folosiți imagini.
  
-* Dacă folosiți imagini externesă le citați; în acest caz puneți link-urile într-un slide final, ca să nu ocupe loc pe fiecare slide. +==== Limbă, limbaj și exprimare ====
-* Citați imaginile pe care le folosiți în slide-uri dacă nu sunt făcut de voi. La fel citați statistici sau alte lucruri pe care le prezentați la capitolul context. Pentru a nu încărca fiecare slide e recomandat ca aceste referințe să se găsească pe un ultim slide; dar un slide pe care nu îl veți afișa publicului; e doar un slide care să aibă referințele pentru a fi legitime slide-urile și pentru a permite cuiva consultarea offline a referințelor. +
-== Susținere/Prezentare lucrare de diplomă ==+
  
-=== Mindset de prezentare ===+  *  Puteți face slide-urile în engleză și susține prezentarea în română. 
 +  *  Puteți face documentul în limba engleză și slide-urile prezentării în limba română. 
 +  *  Sunt mai puțin importante tehnologiile folosite sau detaliile de implementare și mai importante motivația proiectului, relevanța, obiectivele, rezultatele obținute și evaluarea acelor rezultate. 
 +  *  Slide-urie conțin idei, nu fraze. Evitați folosirea frazelor și verbelor în slide-uri.
  
-<note important> +==== Citare surse ====
-**NU VĂ APUCAȚI DE SUPORTUL DE PREZENTARE FĂCÂND SLIDE-URI ÎN FAȚA LAPTOP-ULUI**. Stați undeva pe un scaun, afară, relaxați, cu o foaie și un pix în față. Gândiți-vă cum ați vinde cuiva ideea proiectului vostru, nu vă gândiți la document, nu atât de mult la CUM și CE ați făcut, mai mult pe DE CE e important și CE AM OBȚINUT. Faceți un astfel de plan pe hârtie. Luați o pauza de cel puțin 30 de minute. Iar uitați-vă peste plan? Are sens? E coerent? Are un fir narativ? E digerabil de audiență? E persuasiv? Treceți iar peste el. Apoi iar mai luați o pauză de cel puțin 30 de minute. Apoi iar uitați-vă peste plan. Abia după aceea traduceți astea pe slide-uri.+
  
-Iată cel mai mare secret al unei prezentări de succes: suportul de prezentare NU ÎL REPREZINTĂ slide-urile. Îl reprezintă ideile, cursivitatea lorcoerențaAstea NU SE FAC pe slide-uri, NU SE FAC în fața laptop-uluiDoar în faza finală, după ce ideea este coerentă, lucrurile au sens, veți traduce pe slide-uri. +  *  Dacă folosiți imagini externe, să le citați; în acest caz puneți link-urile într-un slide finalca să nu ocupe loc pe fiecare slide. 
-</note>+  *  Citați imaginile pe care le folosiți în slide-uri dacă nu sunt făcut de voi. La fel citați statistici sau alte lucruri pe care le prezentați la capitolul contextPentru a nu încărca fiecare slide e recomandat ca aceste referințe să se găsească pe un ultim slide; dar un slide pe care nu îl veți afișa publicului; e doar un slide care să aibă referințele pentru a fi legitime slide-urile și pentru a permite cuiva consultarea offline a referințelor.
  
-Mindset-ul vostru trebuie să fie unul: să insist la fiecare pas pe DE CE am făcut (motivație, obiective) și CE AM OBȚINUT (rezultate), mai puțin pe CE AM FĂCUT și CUM AM FĂCUT.+===== Susținere/Prezentare lucrare de diplomă =====
  
-Succesiunea ideilor trebuie să fie de la concret la abstractArătați întâi ceva concret: use case, un exemplu de rezultat unde vrei să ajungi, o problemă concretă, apoi prezinți ideea (de rezolvare, de proiectare, de investigare). Când prezinți concretul prima oară, audiența va înțelege ce vrei și apoi prezinți ideea ta.+  *  Găsiți indicații generice [[http://wiki.cs.pub.ro/studenti/licenta/sustinere|aici]]. 
 +  *  Trebuie să se încadreze în 8 minute. 
 +  *  E recomandat să repetați prezentarea acasă de vreo 3-4 ori ca să vă asigurați că vă încadrați în timp și că aveți ideile formulate. 
 +  *  Nu insistați pe detalii dar nici nu vorbiți generic; e nevoie de o cale de mijloc (prea tehnicse înțelege greu, prea netehnic, e apă de ploaie). 
 +  *  Pot apărea întrebări dubioase din comisie; unele pot fi din cauză că nu au înțeles; nu vă fie jenă să spuneți "nu", "nu știu" sau "nu am înțeles întrebarea"
 +  *  Un răpsuns negativ, dar direct (fără a fi însă agresiv sau nepoliticos), este mai bun decât unul ezitant. 
 +  *  Când prezentați un slide, o anti-tehnică des întâlnită este: click pentru next slideăăă, titlul slide-ului, se vorbește despre slide. 
 +    *  **NU** precizați titlul slide-ului. E clar; trecerea între slide-uri nu este o întreupere poveștii, povestea trebuie să fie fluentă. 
 +  *  Nu vorbiți în fraze lungi, interminabile. Folosiți fraze scurte și încheiați frazele din intonație. Folosiți intonație și pauze scurte de vorbire pentru a demarca frazele. 
 +  *  Repetați prezentarea și vedeți dacă aveți "ăăă"-uri sau "îîî"-uri în vorbire. Dacă este cazul, străduiți-vă să le eliminați sau să le diminuați.
  
-Nu trebuie (ba chiar e contra-indicat) să aveți structura slide-urilor similară cu a documentului. Documentul este o informație completă, exhaustivă care poate fi parcursă în orice mod dorește cititorul. Slide-urile (și prezentare) sunt o selecție a ideilor puse într-o formă narativă, o poveste coerentă, cu legătură între slide-uri, care "vând" audienței în primul rând IDEEA și REZULTATELE proiectului, abia apoi IDEEA DE IMPLEMENTARE sau PRINCIPIILE DE PROIECTARE. +===== RD: iulie 2014 =====
- +
-Mindset-ul vostru nu trebuie să fie riguros și profesoral / pedagogic. Nu trebuie (ba chiar e contra-productiv) să insistați pe fiecare detaliu, să explicați fiecare parte tehnică și fiecare decizie; nu trebuie să aveți acoperire până la ultimul nivel de cunoaștere a ceea ce prezentați. Mindset-ul trebuie să fie unul de sales, de pitching, în care prezinți în linii mari idea și insiști pe IMPACT, MOTIVAȚIE, ORIGINALITATE, BENEFICII. Detaliile se găsesc în document. Prezentarea e mai mult un act de vânzare / de persuasiune a ideii proiectului vostru. +
- +
-=== Indicații === +
- +
-* Găsiți indicații generice [[http://wiki.cs.pub.ro/studenti/licenta/sustinere|aici]]. +
-* Trebuie să se încadreze în 8 minute. +
-* E recomandat să repetați prezentarea acasă de vreo 3-4 ori ca să vă asigurați că vă încadrați în timp și că aveți ideile formulate. +
-* Nu insistați pe detalii dar nici nu vorbiți generic; e nevoie de o cale de mijloc (prea tehnic, se înțelege greu, prea netehnic, e apă de ploaie). +
-* Pot apărea întrebări dubioase din comisie; unele pot fi din cauză că nu au înțeles; nu vă fie jenă să spuneți "nu", "nu știu" sau "nu am înțeles întrebarea"+
-* Un răpsuns negativ, dar direct (fără a fi însă agresiv sau nepoliticos), este mai bun decât unul ezitant. +
-* Când prezentați un slide, o anti-tehnică des întâlnită este: click pentru next slide, ăăă, titlul slide-ului, se vorbește despre slide. +
-** **NU** precizați titlul slide-ului. E clar; trecerea între slide-uri nu este o întreupere a poveștii, povestea trebuie să fie fluentă. +
-* Nu vorbiți în fraze lungi, interminabile. Folosiți fraze scurte și încheiați frazele din intonație. Folosiți intonație și pauze scurte de vorbire pentru a demarca frazele. +
-* Repetați prezentarea și vedeți dacă aveți "ăăă"-uri sau "îîî"-uri în vorbire. Dacă este cazul, străduiți-vă să le eliminați sau să le diminuați. +
- +
-== RD: iulie 2014 ==+
  
 Lucrarea trebuie să fie o lucrare bună pentru a putea fi susținută în sesiunea iulie: să aibă motivația clară, contribuții, rezultate și evaluare. Dacă suntem de părere că nu este încă la acel nivel, cel mai nimerit este să o amânăm pentru septembrie. Lucrarea trebuie să fie o lucrare bună pentru a putea fi susținută în sesiunea iulie: să aibă motivația clară, contribuții, rezultate și evaluare. Dacă suntem de părere că nu este încă la acel nivel, cel mai nimerit este să o amânăm pentru septembrie.
Line 523: Line 536:
 Pentru lucrările pe care agreem că pot fi susținute în iulie, să țineți cont, vă rog, de cele de mai jos: Pentru lucrările pe care agreem că pot fi susținute în iulie, să țineți cont, vă rog, de cele de mai jos:
  
-Să creați un director Google Drive pe care să-l partajați cu mine. +  -  Să creați un director Google Drive pe care să-l partajați cu mine. 
-În acel director să uploadați versiunile draft ale lucrării de diplomă și a slide-urilor (sau eventual folosiți Google Presentation). +  -  În acel director să uploadați versiunile draft ale lucrării de diplomă și a slide-urilor (sau eventual folosiți Google Presentation). 
-Uploadați versiuni PDF ale documentelor. +  -  Uploadați versiuni PDF ale documentelor. 
-#* Puteți uploada versiuni diferite ale aceluiași fișier în aceeași "intrare" în Google Drive. Folosiți ''Right click -> Manage versions -> Upload new version''+  * Puteți uploada versiuni diferite ale aceluiași fișier în aceeași "intrare" în Google Drive. Folosiți ''Right click -> Manage versions -> Upload new version''
-#* Pentru recenzie voi folosi Adobe Reader pe Windows pentru a face comentarii/adnotări în fișierul PDF. Va trebui să folosiți și voi Adobe Reader pe Windows pentru a le putea vedea. +  * Pentru recenzie voi folosi Adobe Reader pe Windows pentru a face comentarii/adnotări în fișierul PDF. Va trebui să folosiți și voi Adobe Reader pe Windows pentru a le putea vedea. 
-În acel director creați un document în care să răspundeți la [[#ce_este_o_lucrare_buna|întrebările de aici]]. Scrieți fiecare întrebare și răspunsul la acea întrebare. Pe baza răspunsului la aceste întrebări vom decide dacă lucrarea va fi susținută sau nu în iulie. Mă anunțați de acest document ca să vin cu comentarii (direct în document). +  -  În acel director creați un document în care să răspundeți la [[#ce_este_o_lucrare_buna|întrebările de aici]]. Scrieți fiecare întrebare și răspunsul la acea întrebare. Pe baza răspunsului la aceste întrebări vom decide dacă lucrarea va fi susținută sau nu în iulie. Mă anunțați de acest document ca să vin cu comentarii (direct în document). 
-În denumirea directoarele, documentelor, fișierelor, slide-urilor etc. țineți cont de precizările de [[#publicare_fisiere|aici]]. +  -  În denumirea directoarele, documentelor, fișierelor, slide-urilor etc. țineți cont de precizările de [[#publicare_fisiere|aici]]. 
-Să obțineți de la secretariat fișele necesare pentru susținerea lucrării de diplomă în sesiunea iulie 2014 și să veniți să vi le semnez. +  -  Să obțineți de la secretariat fișele necesare pentru susținerea lucrării de diplomă în sesiunea iulie 2014 și să veniți să vi le semnez. 
-Să începeți să lucrați la lucrarea de diplomă. Să țineți, vă rog, cont de recomandările din [[:school:diploma|această pagină]]. Parcurgeți-le de mai multe ori (scuze că sunt multe și relativ neorganizate) și asigurați-vă că țineți cont de ele. Când aveți versiuni draft ale lucrării, să le puneți pe Google Drive, în directorul partajat și să mă anunțați de acest lucru ca să vin cu observații. +  -  Să începeți să lucrați la lucrarea de diplomă. Să țineți, vă rog, cont de recomandările din [[:school:diploma|această pagină]]. Parcurgeți-le de mai multe ori (scuze că sunt multe și relativ neorganizate) și asigurați-vă că țineți cont de ele. Când aveți versiuni draft ale lucrării, să le puneți pe Google Drive, în directorul partajat și să mă anunțați de acest lucru ca să vin cu observații. 
-Pentru predarea și susținerea lucrării, aveți în vedere [[http://wiki.cs.pub.ro/studenti/diploma/2013-2014#sesiunea-de-diploma-iulie-2014|precizările de pe wiki.cs.pub.ro]]. Veți face parte din comisia 1. +  -  Pentru predarea și susținerea lucrării, aveți în vedere [[http://wiki.cs.pub.ro/studenti/diploma/2013-2014#sesiunea-de-diploma-iulie-2014|precizările de pe wiki.cs.pub.ro]]. Veți face parte din comisia 1. 
-După definitivarea lucrării (sau, mai bine, în timpul lucrului) să realizați slide-uri pentru prezentare. Fie folosiți Google Presentation și atunci le puneți direct în directorul partajat Google, fie folosiți Office/LaTeX Beamer și apoi le publicați în acel director. În realizarea slide-urilor țineți cont de precizările de [[http://wiki.cs.pub.ro/studenti/diploma/sustinere|aici]] sau [[#realizare_slide-uri_pentru_sustinereprezentare|aici]]. Mă anunțați de acest lucru pentru a veni cu observații. +  -  După definitivarea lucrării (sau, mai bine, în timpul lucrului) să realizați slide-uri pentru prezentare. Fie folosiți Google Presentation și atunci le puneți direct în directorul partajat Google, fie folosiți Office/LaTeX Beamer și apoi le publicați în acel director. În realizarea slide-urilor țineți cont de precizările de [[http://wiki.cs.pub.ro/studenti/diploma/sustinere|aici]] sau [[#realizare_slide-uri_pentru_sustinereprezentare|aici]]. Mă anunțați de acest lucru pentru a veni cu observații. 
-Să vă rezervați perioada 4-6 iulie 2014 pentru o repetiție a prezentării pentru diplomă (rehearsal). Să vă rezervați un interval de câteva ore ca să faceți prezentarea și să vedeți și prezentările altora. +  -  Să vă rezervați perioada 4-6 iulie 2014 pentru o repetiție a prezentării pentru diplomă (rehearsal). Să vă rezervați un interval de câteva ore ca să faceți prezentarea și să vedeți și prezentările altora. 
-Alte detalii legate de susținere sunt [[http://wiki.cs.pub.ro/studenti/diploma/sustinere|aici]].+  -  Alte detalii legate de susținere sunt [[http://wiki.cs.pub.ro/studenti/diploma/sustinere|aici]].
  
-== RD: septembrie 2014 ==+===== RD: septembrie 2014 =====
  
 Lucrarea trebuie să fie o lucrare bună pentru a putea fi susținută în sesiunea septembrie: să aibă motivația clară, contribuții, rezultate și evaluare. Dacă suntem de părere că nu este încă la acel nivel, cel mai nimerit este să o amânăm pentru anul viitor. Lucrarea trebuie să fie o lucrare bună pentru a putea fi susținută în sesiunea septembrie: să aibă motivația clară, contribuții, rezultate și evaluare. Dacă suntem de părere că nu este încă la acel nivel, cel mai nimerit este să o amânăm pentru anul viitor.
Line 543: Line 556:
 Pentru lucrările pe care agreem că pot fi susținute în septembrie, să țineți cont, vă rog, de cele de mai jos: Pentru lucrările pe care agreem că pot fi susținute în septembrie, să țineți cont, vă rog, de cele de mai jos:
  
-Să creați un director Google Drive pe care să-l partajați cu mine. +  -  Să creați un director Google Drive pe care să-l partajați cu mine. 
-În acel director să uploadați versiunile draft ale lucrării de diplomă și a slide-urilor (sau eventual folosiți Google Presentation). +  -  În acel director să uploadați versiunile draft ale lucrării de diplomă și a slide-urilor (sau eventual folosiți Google Presentation). 
-Uploadați versiuni PDF ale documentelor. +  -  Uploadați versiuni PDF ale documentelor. 
-#* Puteți uploada versiuni diferite ale aceluiași fișier în aceeași "intrare" în Google Drive. Folosiți ''Right click -> Manage versions -> Upload new version''+  * Puteți uploada versiuni diferite ale aceluiași fișier în aceeași "intrare" în Google Drive. Folosiți ''Right click -> Manage versions -> Upload new version''
-#* Pentru recenzie voi folosi Adobe Reader pe Windows pentru a face comentarii/adnotări în fișierul PDF. Va trebui să folosiți și voi Adobe Reader pe Windows (pe Linux nu merge) pentru a le putea vedea. Pe Linux, puteți folosi Okular pentru a parcurge recenziile, dar interfața e mai slabă ca Adobe Reader pe Windows. +  * Pentru recenzie voi folosi Adobe Reader pe Windows pentru a face comentarii/adnotări în fișierul PDF. Va trebui să folosiți și voi Adobe Reader pe Windows (pe Linux nu merge) pentru a le putea vedea. Pe Linux, puteți folosi Okular pentru a parcurge recenziile, dar interfața e mai slabă ca Adobe Reader pe Windows. 
-În acel director creați un document în care să răspundeți la [[#ce_este_o_lucrare_buna|întrebările de aici]]. Scrieți fiecare întrebare și răspunsul la acea întrebare. Pe baza răspunsului la aceste întrebări vom decide dacă lucrarea va fi susținută sau nu în iulie. Mă anunțați de acest document ca să vin cu comentarii (direct în document). +  -  În acel director creați un document în care să răspundeți la [[#ce_este_o_lucrare_buna|întrebările de aici]]. Scrieți fiecare întrebare și răspunsul la acea întrebare. Pe baza răspunsului la aceste întrebări vom decide dacă lucrarea va fi susținută sau nu în iulie. Mă anunțați de acest document ca să vin cu comentarii (direct în document). 
-În denumirea directoarele, documentelor, fișierelor, slide-urilor etc. țineți cont de precizările de [[#publicare_fisiere|aici]]. +  -  În denumirea directoarele, documentelor, fișierelor, slide-urilor etc. țineți cont de precizările de [[#publicare_fisiere|aici]]. 
-Să obțineți de la secretariat fișele necesare pentru susținerea lucrării de diplomă în sesiunea septembrie 2014 și să veniți să vi le semnez. +  -  Să obțineți de la secretariat fișele necesare pentru susținerea lucrării de diplomă în sesiunea septembrie 2014 și să veniți să vi le semnez. 
-Să începeți să lucrați la lucrarea de diplomă. Să țineți, vă rog, cont de recomandările din [[:school:diploma|această pagină]]. Parcurgeți-le de mai multe ori (scuze că sunt multe și relativ neorganizate) și asigurați-vă că țineți cont de ele. Când aveți versiuni draft ale lucrării, să le puneți pe Google Drive, în directorul partajat și să mă anunțați de acest lucru ca să vin cu observații. +  -  Să începeți să lucrați la lucrarea de diplomă. Să țineți, vă rog, cont de recomandările din [[:school:diploma|această pagină]]. Parcurgeți-le de mai multe ori (scuze că sunt multe și relativ neorganizate) și asigurați-vă că țineți cont de ele. Când aveți versiuni draft ale lucrării, să le puneți pe Google Drive, în directorul partajat și să mă anunțați de acest lucru ca să vin cu observații. 
-Pentru predarea și susținerea lucrării, aveți în vedere [[http://wiki.cs.pub.ro/studenti/diploma/2013-2014#sesiunea-de-diploma-septembrie-2014|precizările de pe wiki.cs.pub.ro]]. +  -  Pentru predarea și susținerea lucrării, aveți în vedere [[http://wiki.cs.pub.ro/studenti/diploma/2013-2014#sesiunea-de-diploma-septembrie-2014|precizările de pe wiki.cs.pub.ro]]. 
-După definitivarea lucrării (sau, mai bine, în timpul lucrului) să realizați slide-uri pentru prezentare. Fie folosiți Google Presentation și atunci le puneți direct în directorul partajat Google, fie folosiți Office/LaTeX Beamer și apoi le publicați în acel director. În realizarea slide-urilor țineți cont de precizările de [[http://wiki.cs.pub.ro/studenti/diploma/sustinere|aici]] sau [[#realizare_slide-uri_pentru_sustinereprezentare|aici]]. Mă anunțați de acest lucru pentru a veni cu observații. +  -  După definitivarea lucrării (sau, mai bine, în timpul lucrului) să realizați slide-uri pentru prezentare. Fie folosiți Google Presentation și atunci le puneți direct în directorul partajat Google, fie folosiți Office/LaTeX Beamer și apoi le publicați în acel director. În realizarea slide-urilor țineți cont de precizările de [[http://wiki.cs.pub.ro/studenti/diploma/sustinere|aici]] sau [[#realizare_slide-uri_pentru_sustinereprezentare|aici]]. Mă anunțați de acest lucru pentru a veni cu observații. 
-Să vă rezervați perioada 11-14 septembrie 2014 pentru o repetiție a prezentării pentru diplomă (rehearsal). Să vă rezervați un interval de câteva ore ca să faceți prezentarea și să vedeți și prezentările altora. +  -  Să vă rezervați perioada 11-14 septembrie 2014 pentru o repetiție a prezentării pentru diplomă (rehearsal). Să vă rezervați un interval de câteva ore ca să faceți prezentarea și să vedeți și prezentările altora. 
-Alte detalii legate de susținere sunt [[http://wiki.cs.pub.ro/studenti/diploma/sustinere|aici]]. +  -  Alte detalii legate de susținere sunt [[http://wiki.cs.pub.ro/studenti/diploma/sustinere|aici]].
  
school/diploma.1593155946.txt.gz · Last modified: 2020/06/26 10:19 by razvan