User Tools

Site Tools


fun:expresii_aj

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fun:expresii_aj [2012/03/24 21:38]
razvan
fun:expresii_aj [2020/07/20 09:16] (current)
Line 1: Line 1:
-= Expresii Alex Juncu =+====== Expresii AJ ======
  
-* Daaaa! +   Daaaa! 
-* Bă, n-ai cum! +   Bă, n-ai cum! 
-* (trist, obosit, pe o voce joasă) Hello! +   (trist, obosit, pe o voce joasă) Hello! 
-* (obosit) Ce faci? (cu un accent prelungit pe ultima vocală "ci"+   (obosit) Ce faci? (cu un accent prelungit pe ultima vocală "ci"
-* Rili? +   Rili? 
-* (dezamăgit în mod ironic) But ... but ma'! +   (dezamăgit în mod ironic) But ... but ma'! 
-* Fuuuuuuu! +   Fuuuuuuu! 
-* (vesel, când îi iese ceva – da, rare momente :-) ) Uhu! +   (vesel, când îi iese ceva – da, rare momente :-) ) Uhu! 
-* Dă fac! (adică "The fuck", dar pronunțat neaoș) +   Dă fac! (adică "The fuck", dar pronunțat neaoș) 
-* Bă, cred că da!+   Bă, cred că da! 
 +  *  (deranjat) De ce vrem noi să <acțiune> ...? 
 +  *  (deranjat) Hai să nu mai <acțiune> ...?
fun/expresii_aj.1332617889.txt.gz · Last modified: 2012/03/24 21:38 by razvan